Veilig duiken

Tip 1: DiveSavers

De veiligheidscommissie (VC) van de NOB zet zich al jaren in om de veiligheid en het duikplezier van duikers te vergroten. Hierbij analyseert de VC onder andere verhalen uit de hele duikgemeenschap om daar leerpunten uit te trekken. Deze verhalen, die soms een samenloop van omstandigheden of (bijna) duikongevallen zijn, heeft de commissie aan het denken gezet. Hoe kunnen we een overzichtelijk handvat maken die duikers op elk moment kunnen raadplegen? Dit heeft geresulteerd in de DiveSavers.

DiveSavers
De DiveSavers zijn tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Onderwatersportbond en in samenwerking met de IADS, IDD, DOSA, DMC en KNRM. Het is een soort checklist voor een aantal veel voorkomende scenario’s: stromingsduiken en nachtduiken, maar ook duikreizen en de duikstek om de hoek. Het biedt jou als duiker een handvat om deze scenario’s nog eens na te lezen zodat je niet voor verrassingen komt te staan voor, tijdens of na de duik.

Tip 2: Richtlijnen voor veilig duiken

Dit is een lijst, in alfabetische volgorde, met richtlijnen voor veilig duiken zoals
deze door de Nederlandse Onderwatersport Bond worden aanbevolen voor het
duiken in Nederlandse wateren.