Sociale veiligheid

Het is aan de bestuursleden en instructeurs om ‘het goede voorbeeld’ te geven binnen de vereniging om een goede sfeer te waarborgen. Uiteindelijk heb je de inzet van alle leden nodig om in een gezonde en veilige omgeving te kunnen genieten van de sport. Hoe pak je dit als vereniging aan? Op deze pagina vind je informatie waar je mee aan de slag kunt gaan om de verenigingscultuur te behouden of verbeteren.

De 4 v’s voor veiligheid

De NOB vindt het belangrijk dat alle sporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis. Daarom moedigen we sportverenigingen aan om aan de slag te gaan met de 4 v’s voor veiligheid. Deze 4 v’s bieden een stevig fundament voor sportverenigingen rondom sociale veiligheid. Als je hieraan voldoet, ben je als vereniging goed op weg!

  1. Verenigingsbrede gedragscode
  2. Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging
  3. Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
  4. Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Een goede sfeer

“Doe normaal joh!” Dat hoor je waarschijnlijk dagelijks iemand roepen. Maar wat vinden jullie binnen de vereniging eigenlijk normaal? En ook interessant: wat vinden jullie níet normaal? Het pesten of buitensluiten van andere leden zal iedereen niet normaal vinden. Daarnaast kan een situatie ontstaan waarin een (jeugd)lid zich in of buiten het water seksueel geïntimideerd voelt. Is zulk gedrag binnen jullie vereniging bespreekbaar? Hoe kun je de hierboven geschetste situaties voorkomen? En weet je wat je moet doen als zich onverhoopt wél zo’n situatie ontstaat? Ga hierover eens het gesprek aan met elkaar. Ter inspiratie kun je de websites www.centrumveiligesport.nl en www.clubbase.nl bekijken.