Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekering voor bestuurders van duikclubs

Bestuurders van verenigingen en duikscholen die bij de NOB zijn aangesloten hebben automatisch een aansprakelijkheidsverzekering. De premie hiervan wordt jaarlijks verrekend via de contributie.

Henny Blokvoort
Foto: Henny Blokvoort

Hoofdelijk aansprakelijk

Deze verzekering dekt financiële schade aan derden in het – gelukkig zeldzame – geval dat een lid van de vereniging een fout begaat waarvoor je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt. De maximale uitkering bedraagt € 250.000,- per jaar per vereniging. Hier lees je de polisvoorwaarden.

Word je aansprakelijk gesteld?

Als je als verenigingsbestuur(der) aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade als gevolg van een bestuurlijke fout, dan kun je een schadeclaim indienen. In artikel 6.2 van de polis staat omschreven wat je aan onze verzekeraar moet aanleveren. Deze informatie stuur je vervolgens op naar info@meijers.nl onder vermelding van ‘Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering NOB’.