Missie en visie

Bond, bestuurders en leden voor een florerende sport

 

Missie

De NOB is een eigentijdse en florerende organisatie die individuele duikers, onderwatersporters en verenigingen faciliteert.

Visie

De onderwaternatuur en -sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Collectief, opleidingen, kader, ledenvoordeel, evenementen, competities, belangenbehartiging en behoud zwem- en duikwater zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten.

Hoe doen we dat precies?

  • Eigentijds. Bij een reëel toekomstbeeld hoort een eigentijdse benadering met frisse acties en nieuwe ideeën. Net zoals eerdere generaties hebben gedaan, maar toch weer helemaal anders. Dat zie je terug in de manier waarop we leren, met elkaar communiceren en consumeren. Leden kunnen simpel en makkelijk bij hun zaken en we zijn daar waar de mensen zijn. Het doel eigentijds realiseren we door onderstaande strategieën en bijbehorende activiteiten te implementeren.
  • Faciliterend. Iedere onderwatersporter (binnen of buiten de NOB) snapt wat de NOB doet en wat de organisatie mogelijk maakt als community. Dat gaat van collectief verzekeren, tot succes delen en goede faciliteiten en opleidingen. Het collectieve belang staat daarbij altijd voorop.
  • Florerend. Alle NOB-verenigingen zijn een gastvrije plek waar mensen zich thuis voelen. Steeds meer leden sluiten zich aan en nemen actief deel aan events van de NOB. Deze events sluiten aan op de wensen en behoeftes van de verschillende doelgroepen. De leden en vrijwilligers van de NOB voelen zich betrokken, gemotiveerd en gewaardeerd. Ze stellen zich dan ook actief op: vele handen maken licht werk.

De NOB is aangesloten bij NOC*NSF, CMAS, CMAS Europe en de EUF.

Belangrijke documenten

Download hier ons:
Meerjarenbeleidsplan 2025-2028
Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
Statuten
Huishoudelijk reglement
Besturingsmodel
Directiestatuut
Financieel statuut