PvB Eigen Vaardigheden

Haal een hoger niveau! Als je duikers in opleiding gaat begeleiden, dan mogen we van je verwachten dat je je eigen duikvaardigheden op demonstratieniveau kan uitvoeren. Om dit te toetsen, volg je eerst de Proeve van Bekwaamheid (PvB) Eigen Vaardigheden. Met de PvB Eigen Vaardigheden toon je aan dat je recentelijk hebt laten zien dat je de duikvaardigheden op demonstratieniveau kunt uitvoeren.

Lees verder onder de foto

PvB Eigen Vaardigheden

Foto: Rob Aarsen

Onderdelen PvB Eigen Vaardigheden

De PvB bestaat uit een reeks praktijkbeoordelingen. Je moet laten zien dat je vaardig bent op het niveau van een 3*-duiker. Dit wordt door een 2*-instructeur (of hoger) beoordeelt. De onderdelen van de PvB zijn: demonstratievaardigheden, deco-stops, zweven zonder voorwaartse beweging en reddende vaardigheden. De PvB moet in een periode van maximaal één jaar afgelegd worden en door de instructeur als voldoende zijn beoordeelt.

Voor wie is deze PvB?

Iedereen die aan een kaderopleiding (Duikbegeleider, 2*-instructeur en Instructeur Trainer) begint moet de PvB met een voldoende hebben afgerond. Er is echter één uitzondering. Als je de kaderopleiding bent begonnen via de opleiding Duikbegeleider, dan is het niet nodig om de PvB voor je vervolgopleiding nogmaals te volgen.

Afnamecondities en locatie

Je laat in het buitenwater of in het zwembad zien dat je de vaardigheden beheerst. Omdat deze PvB een kwalificatie betreft, mag ervoor gekozen worden om de vaardigheden één op één met een gebrevetteerde duiker uit te voeren of met de instructeur. Dit is ter inschatting van de beoordelend instructeur. De PvB mag daarnaast in delen worden afgenomen.

Om de PvB te volgen:

  • ben je 18 jaar of ouder
  • ben je lid van de NOB
  • heb jij je 3*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet gehaald
  • heb je een geldige reanimatie aantekening
  • ben je in staat zuurstof toe te dienen en heb je dit recent (max. 1 jaar geleden) bewezen.
  • Download de PvB hier