Commissies en werkgroepen

De inzet van vrijwilligers

De inzet van vele vrijwilligers binnen diverse werkgroepen en commissies maakt dat er blijvend aan de kwaliteit van de onderwatersport wordt gewerkt. Hieronder vind je een overzicht van onze werkgroepen en commissies.

Lees verder onder de foto

Instructeursworkshops
Foto: Erik de Boer

Onderwaterhockey

Onderwaterhockey is één van de vier sporten die onder de NOB vallen. Een keer wat meer actie onder water? Dan is onderwaterhockey een goede sport voor jou! Meer informatie over onderwaterhockey vind je op www.onderwaterhockey.nl. Vragen kun je stellen via info@onderwaterhockey.nl.

 • Jarno Dekkers – Voorzitter
 • Vera Praet – Secretaris
 • Anthony van der Hoest – Penningmeester
 • Remco Dijk – Competitie
 • Eunice Lammers – Topsport

Vinzwemmen

Sneller zwemmen dan Ranomi? Dan is vinzwemmen iets voor jou! Met een monovin en snorkel zwem je op volle snelheid door het water. Meer informatie over vinzwemmen vind je op www.vinzwemmen.nl. Vragen kun je stellen via vinzwemmen@onderwatersport.org.

 • Inge van Scherpenseel (voorzitter)
 • Peter Blanker (consulent)
 • Karin Neehus
 • Michel van Langeraad
 • Bas Vijlbrief
 • Femma Neehus
 • Leo Bol
 • Mireille Harteveld

Biologische Werkgroep

De Biologische Werkgroep is er voor iedere duiker die geïnteresseerd is in onderwaterbiologie. De Biologische Werkgroep organiseert onder andere lezingen, workshops en een cursusweekend over mariene biologie. Voor meer informatie mail naar: biologischewerkgroep@gmail.com.

 • Anne Lamers (voorzitter)
 • Els Verstraete (penningmeester)
 • Lilian Schoonderwoerd (secretaris)

Commissie Deltagebied

Zeeland is het drukste duikgebied van Nederland. De commissie Deltagebied richt zich volledig op dit gebied als het gaat om ontwikkeling en behoud van duiklocaties.

 • Gertjan Eg (voorzitter)
 • Jan Reijnhoudt
 • Johan Verkamman
 • John Maes (vertegenwoordiger Belgische Federatie)
 • Roel van der Mast
 • Brendan Oonk (staalslakken dossier)
 • Manon Bijl-Van Noorloos (Haringvliet)
 • Leendert Verbiest
 • Annemarie Verbiest
 • Naomi Moerenhout
 • Johan Maes (vertegenwoordiger LIFRAS)

Werkgroep Grotduiken

Grotduiken vergt een specifieke duiktechniek; deze commissie is gespecialiseerd in deze bijzondere vorm van duiken.

 • José de Veer (consulent)
 • Jeroen Bijmans
 • Frank de Jong

Onafhankelijke klachtencommissie

Wordt er een klacht ingediend bij de NOB? Dan schakelen we de onafhankelijke klachtencommissie in, zodat de klacht op een juiste manier wordt beoordeeld en afgehandeld.

 • Voorzitter
 • Twee onafhankelijke inhoudsdeskundigen die per keer variëren

Commissie van Beroep

Wordt er beroep aangetekend tegen een besluit van het bestuur of de Ledenraad? Dan wordt de commissie van beroep ingeschakeld.

 • Frank Brouwer
 • Maarten Südmeier

Financiële commissie

De financiële commissie controleert jaarlijks de begroting van de NOB.

 • Han van Helmond
 • Hans Belde

Medische commissie

De medische commissie is gespecialiseerd in duikmedische kwesties en geeft de NOB hierover advies.

 • William van Dijk (voorzitter)
 • Victor van Bochove (secretaris)
 • Arjen van Henten (consulent)
 • Toine Schuivens
 • Wim Breeman
 • Bart Stutterheim
 • Thijs Wingelaar

Tuchtcommissie voor de wedstrijdsport

Bij vinzwemmen en onderwaterhockey worden wedstrijden gehouden. Is er een geschil over de uitslag? Dan buigt de tuchtcommissie zich hierover.

 • Jelle Wieling
 • Rob Schipper
 • John Schox

Veiligheidscommissie

Veiligheid is binnen de duiksport een belangrijk onderdeel. Deze commissie adviseert de NOB over duikveiligheid.

 • Erik Mooij (voorzitter)
 • Sydney Hoogzaad (secretaris)
 • Albert Bruining
 • Manuel de Kleine

Commissie Inschalingen

De commissie inschalingen heeft het mogelijk gemaakt dat je als duikinstructeur van een andere organisatie eenvoudig NOB-duikinstructeur kunt worden.

 • Cor Bron
 • Dick Meppelink
 • Kees Verhoeven

Werkgroep Duiken met een beperking

Ook met een beperking kun je heel goed duiken. Deze commissie is hierin gespecialiseerd en ontwikkelde onder andere de duikopleiding ‘Lucky Fin’, speciaal gericht op mensen met een beperking.

 • Johan Hiddinga (voorzitter)
 • Peter van Mourik
 • Jan Groenhof
 • Marlies Groenhof
 • Chris Wijnsma

NOB Opleidingscommissie

De NOB Opleidingscommissie is betrokken bij de ontwikkeling van onze lesboeken en bij het opleiden en examineren van duikinstructeurs in opleiding.

 • Louis de Haan (voorzitter)
 • Riël Snoep
 • Jeroen Halbesma
 • Marianne Rietveld
 • Walter Veen
 • Kim Bant

Werkgroep Mentale Veerkracht (Werktitel)

Mentale Veerkracht helpt om goed om te gaan met onverwachtse (duik)situaties, zodat je met vertrouwen en plezier blijft duiken. Kernwoorden: preventie en (na)zorg, door duikers voor duikers.

 • Eveline Visser (voorzitter)
 • Erik van Vessem
 • Hans Verhijden

Download hier het declaratieformulier voor bestuurs-en commissieleden

Binnen de NOB zijn veel vrijwilligers actief. In de onderstaande artikelen richten we de spotlights op de vrijwilligers van de commissies en werkgroepen binnen de NOB.