Commissies, werkgroepen en ambassadeurs

De inzet van vrijwilligers

De inzet van vele vrijwilligers binnen diverse werkgroepen en commissies maakt dat er blijvend aan de kwaliteit van de onderwatersport wordt gewerkt. Hieronder vind je een overzicht van onze werkgroepen, commissies en ambassadeurs.

Lees verder onder de foto

Instructeursworkshops
Foto: Erik de Boer

Commissie Onderwaternatuur

De commissie onderwaternatuur promoot de onderwaternatuur zodat deze beter bekend wordt en zet zich in voor de bewustwording en verwondering over de waarde van de natuur onder water en de samenhang met de natuur boven water. Verder werkt deze commissie aan natuurbehoud, voldoende goed duikwater, een duurzame onderwaternatuurbeleving en een toename van het melden van waarnemingen.

 • Angelique van Oorschot
 • Julia van Beinum
 • Rokus Groeneveld
 • Sophie Barkmeijer
 • Rob Idema
 • Rob Kool

Commissie Onderwaterhockey

Onderwaterhockey is één van de vier sporten die onder de NOB vallen. Een keer wat meer actie onder water? Dan is onderwaterhockey een goede sport voor jou! Meer informatie over onderwaterhockey vind je op www.onderwaterhockey.nl. Vragen kun je stellen via info@onderwaterhockey.nl.

 • Jarno Dekkers – Voorzitter
 • Vera Praet – Secretaris
 • Anthony van der Hoest – Penningmeester
 • Remco Dijk – Competitie
 • Eunice Lammers – Topsport

Commissie Vinzwemmen

Sneller zwemmen dan Ranomi? Dan is vinzwemmen iets voor jou! Met een monovin en snorkel zwem je op volle snelheid door het water. Meer informatie over vinzwemmen vind je op www.vinzwemmen.nl. Vragen kun je stellen via vinzwemmen@onderwatersport.org.

 • Inge van Scherpenseel (voorzitter)
 • Peter Blanker (consulent)
 • Karin Neehus
 • Bas Vijlbrief
 • Femma Neehus
 • Leo Bol
 • Ariën de Korte

Werkgroep Grotduiken

Grotduiken vergt een specifieke duiktechniek; deze commissie is gespecialiseerd in deze bijzondere vorm van duiken.

 • José de Veer (consulent)
 • Jeroen Bijmans
 • Frank de Jong

Onafhankelijke klachtencommissie

Wordt er een klacht ingediend bij de NOB? Dan schakelen we de onafhankelijke klachtencommissie in, zodat de klacht op een juiste manier wordt beoordeeld en afgehandeld.

 • Voorzitter
 • Twee onafhankelijke inhoudsdeskundigen die per keer variëren

Commissie van Beroep

Wordt er beroep aangetekend tegen een besluit van het bestuur of de Ledenraad? Dan wordt de commissie van beroep ingeschakeld.

 • Frank Brouwer
 • Maarten Südmeier

Financiële commissie

Door de ledenraad wordt jaarlijks een financiële commissie benoemd, bestaande uit personen die geen deel uitmaken van het bondsbestuur. Lees hier over de taken van de Financiële commissie.

 • Hans Belde
 • Jelle van Steen
 • Rob Idema

Medische commissie

De medische commissie is gespecialiseerd in duikmedische kwesties en geeft de NOB hierover advies.

 • William van Dijk (voorzitter)
 • Victor van Bochove (secretaris)
 • Arjen van Henten (consulent)
 • Toine Schuivens
 • Bart Stutterheim
 • Thijs Wingelaar

Tuchtcommissie voor de wedstrijdsport

Bij vinzwemmen en onderwaterhockey worden wedstrijden gehouden. Is er een geschil over de uitslag? Dan buigt de tuchtcommissie zich hierover.

 • Jelle Wieling
 • John Schox

Veiligheidscommissie

Veiligheid is binnen de duiksport een belangrijk onderdeel. Deze commissie adviseert de NOB over duikveiligheid.

 • Erik Mooij (voorzitter)
 • Menno van Iterson
 • Albert Bruining
 • Manuel de Kleine

NOB Opleidingscommissie

De NOB Opleidingscommissie is betrokken bij de ontwikkeling van onze lesboeken. De leden van de Opleidingscommissie zijn tevens lid van de Toetsingscommissie van de NOB en zien toe op de juiste wijze van opleiden en examineren van duikinstructeurs in opleiding.

 • Louis de Haan
 • Marianne Rietveld
 • Walter Veen
 • Kim Bant
 • Maarten Splinter
 • Taco Wijtzes

Werkgroep Mentale Veerkracht (Werktitel)

Mentale Veerkracht helpt om goed om te gaan met onverwachtse (duik)situaties, zodat je met vertrouwen en plezier blijft duiken. Kernwoorden: preventie en (na)zorg, door duikers voor duikers.

 • Erik van Vessem
 • Hans Verhijden

Continuïteitscommissie

De Continuïteitscommissie is in het leven geroepen om in actie te komen, zodra het bestuur haar taken niet meer kan uitoefenen of onverhoopt aftreedt. Download hier het reglement van de continuïteitscommissie.

 • Jacqueline Dankloff
 • John Geurts
 • Frans van der Veer

Ambassadeurs

De NOB kent ondertussen 5 enthousiaste ambassadeurs. Zij zetten zich in voor de bekendheid van de NOB en creëren bewustzijn rond de Nederlandse onderwaternatuur en het behoud hiervan.

Belangenbehartiging

Deze vrijwilligers zetten zich in voor de belangenbehartiging van verschillende gebieden.

 • Cor Koppenrol (belangenbehartiging Zeeland)
 • Vacature (belangenbehartiging Waterrecreatie)

Download hier het declaratieformulier voor bestuurs-en commissieleden

Reglement Samenwerking bestuur, bureau en commissies/werkgroepen

Binnen de NOB zijn veel vrijwilligers actief. In de onderstaande artikelen richten we de spotlights op de vrijwilligers van de commissies en werkgroepen binnen de NOB.