Commissies en werkgroepen

De inzet van vrijwilligers

De inzet van vele vrijwilligers binnen diverse werkgroepen en commissies maakt dat er blijvend aan de kwaliteit van de onderwatersport wordt gewerkt. Hieronder vind je een overzicht van onze werkgroepen en commissies.

Instructeursworkshops
Foto: Erik de Boer

Aquashot

Aquashot is de commissie die zich volledig richt op de onderwaterfotografie en -videografie. Meer informatie over Aquashot vind je op www.aquashot.nl.

 • Frans de Gronckel (voorzitter)
 • Jan Azier
 • Stella Huiskamp
 • Silvio D’Andolfi

Onderwaterhockey

Onderwaterhockey is één van de vier sporten die onder de NOB vallen. Een keer wat meer actie onder water? Dan is onderwaterhockey een goede sport voor jou! Meer informatie over onderwaterhockey vind je op www.onderwaterhockey.nl. Vragen kun je stellen via info@onderwaterhockey.nl.

 • Mirjam Praet (secretaris)
 • Anthony van der Hoest (penningmeester)
 • Patrice Sijffers (jeugdcoördinator)
 • Wim Fikkert (competitiecoördinator)
 • Kees Ruijer (topsportcoördinator)
 • Patrick Kraak (scheidsrechterscoördinator)
 • Annemiek Langius (promotiecoördinator)
 • Vacature (breedtesportcoördinator)
 • Vacature (sponsorcoördinator)

Vinzwemmen

Sneller zwemmen dan Ranomi? Dan is vinzwemmen iets voor jou! Met een monovin en snorkel zwem je op volle snelheid door het water. Meer informatie over vinzwemmen vind je op www.vinzwemmen.nl. Vragen kun je stellen via vinzwemmen@onderwatersport.org.

 • Inge Scherpenseel (voorzitter)
 • Dick Kuin
 • Peter Blanker (consulent)

Biologische Werkgroep

De biologische werkgroep is er voor iedere duiker die geïnteresseerd is in onderwaterbiologie. De biologische werkgroep organiseert onder andere diverse workshops en weekenden over biologie. Meer informatie vind je op www.biologischewerkgroep.nl.

 • Anne Lamers (voorzitter)
 • Els Verstraete (penningmeester)
 • Floor Driessen (secretaris)

Commissie Deltagebied

Zeeland is het drukste duikgebied van Nederland. De commissie Deltagebied richt zich volledig op dit gebied als het gaat om ontwikkeling en behoud van duiklocaties.

 • Jan Reijnhoudt (voorzitter)
 • Joke van Heest (secretaris)
 • Johan Verkamman
 • John Maes (vertegenwoordiger Belgische Federatie)
 • Johan Schoups (vertegenwoordiger Belgische Federatie)
 • Roel van der Mast
 • Brendan Oonk (staalslakken dossier)
 • Manon Bijl-Van Noorloos (Haringvliet)

Commissie Grotduiken

Grotduiken vergt een specifieke duiktechniek; deze commissie is gespecialiseerd in deze bijzondere vorm van duiken.

 • José de Veer (consulent)
 • Jeroen Bijmans
 • Frank de Jong

Onafhankelijke klachtencommissie

Wordt er een klacht ingediend bij de NOB? Dan schakelen we de onafhankelijke klachtencommissie in, zodat de klacht op een juiste manier wordt beoordeeld en afgehandeld.

 • Vacature (voorzitter)
 • Twee onafhankelijke inhoudsdeskundigen die per keer variëren

Commissie van Beroep

Wordt er beroep aangetekend tegen een besluit van het bestuur of de Ledenraad? Dan wordt de commissie van beroep ingeschakeld.

 • Frank Brouwer
 • Maarten Südmeier

Financiële commissie

De financiële commissie controleert jaarlijks de begroting van de NOB.

 • Paul Al
 • Gerben van der Meulen
 • Gertjan Eg

Medische commissie

De medische commissie is gespecialiseerd in duikmedische kwesties en geeft de NOB hierover advies.

 • William van Dijk (voorzitter)
 • Victor van Bochove (secretaris)
 • Arjen van Henten (consulent)
 • Toine Schuivens
 • Wim Breeman
 • Bart Stutterheim
 • Xavier Vrijdag

Tuchtcommissie voor de wedstrijdsport

Bij vinzwemmen en onderwaterhockey worden wedstrijden gehouden. Is er een geschil over de uitslag? Dan buigt de tuchtcommissie zich hierover.

 • Jelle Wieling
 • Rob Schipper
 • John Schox

Veiligheidscommissie

Veiligheid is binnen de duiksport een belangrijk onderdeel. Deze commissie adviseert de NOB over duikveiligheid.

 • Erik Mooij (voorzitter)
 • Ron Lemmens (secretaris, consulent)
 • Albert Bruining
 • Marco Wijers

Commissie Technisch Duiken

Technisch duiken is een aparte tak van het duiken. De commissie technisch duiken is hierin gespecialiseerd.

 • Voorzitter: vacature
 • JanWillem Bech (consulent)
 • Rob Bakker
 • Levi Meulensteen

Commissie Inschalingen

De commissie inschalingen heeft het mogelijk gemaakt dat je als duikinstructeur van een andere organisatie eenvoudig NOB-duikinstructeur kunt worden.

 • Cor Bron
 • Dick Meppelink
 • Monica Jong
 • Kees Verhoeven

Commissie Duiken met een beperking

Ook met een beperking kun je heel goed duiken. Deze commissie is hierin gespecialiseerd en ontwikkelde onder andere de duikopleiding ‘Lucky Fin’, speciaal gericht op mensen met een beperking.

 • Johan Hiddinga (voorzitter)
 • Peter van Mourik
 • Jan Groenhof
 • Marlies Groenhof
 • Chris Wijnsma

Examencommissie

De examencommissie is betrokken bij de ontwikkeling van onze lesboeken en bij het examineren van duikinstructeurs in opleiding.

 • Ellen Focke
 • Kees Verhoeven
 • Marianne Rietveld
 • Riël Snoep
 • Jeroen Halbesma

DOSA (DuikOngevallen Statistiek en Analyse)

Heel af en toe gaat het onder water mis. De DOSA verzamelt gegevens van deze duikongevallen, zodat we kunnen leren van deze duikongevallen. De DOSA is onafhankelijk van de NOB.

 • David Wassing
 • Wander Bordewijk
 • Marco Wijers
 • Paddy Reijnders
 • Mandy Teernstra