Regelgeving

Een sportclub is gebaat bij een ambitieus, gemotiveerd en vooruitstrevend bestuur. Nieuwe plannen en besluiten van het bestuur moeten de club vooruit helpen. Clubs moeten echter ook aan de geldende wet- en/of regelgeving voldoen. Wetten en regels kunnen complex zijn en voor een voorzitter kan heel andere regelgeving relevant zijn dan voor bijvoorbeeld een penningmeester of een secretaris. Aan welke wettelijke eisen moet een stichting voldoen, wat zijn de exacte bevoegdheden van een voorzitter en welke consequenties hebben bepaalde besluiten?

UBO-register

Het UBO-register van de Kamer van Koophandel maakt UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld.

Lees hier alle artikelen over het UBO-register

WBTR

De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet goed bestuur en continuïteit binnen besturen beter vastleggen en daarmee voorkomen dat bijvoorbeeld onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Lees hier alle artikelen over de WBTR

AVG

Op dit moment geldt de regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook sportverenigingen zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Als gegevens bijvoorbeeld worden gestolen of ergens rondslingeren, kan dit vervelende gevolgen hebben voor betrokkenen.

Lees hier alle artikelen over privacy