Aansprakelijkheidsverzekering

Ben je lid van ons? Dan ben je automatisch verzekerd voor aansprakelijkheid. Hieronder lees je wat dit precies inhoudt.

Online Update
Foto: Rob Aarsen

Waar ben ik voor verzekerd?

Je bent bij ons verzekerd voor aansprakelijkheid voor personenschade en zaakschade. Het eigen risico bedraagt € 100,- en de maximale uitkering per gebeurtenis is € 1.250.000,-, met een maximum van € 2.500.000,- per jaar.

Wanneer ben ik verzekerd?

De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor NOB-leden en voor introducés. Je bent verzekerd tijdens alle onderwatersportactiviteiten. Onze aansprakelijkheidsverzekering is een secundaire verzekering, dit betekent dat er altijd eerst een beroep wordt gedaan op de verzekering van de betrokkene zelf.

Hier lees je de volledige polis.

Veelgestelde vragen over verzekeringen

Schade?

Word je aansprakelijk gesteld voor personen- of zaakschade die jij aan een ander hebt toegebracht? Dan kun je een schadeclaim indienen. In artikel 4.1 van de polis staat omschreven wat je aan onze verzekeraar moet aanleveren. Deze informatie stuur je vervolgens naar info@meijers.nl onder vermelding van ‘Collectieve aansprakelijkheidsverzekering NOB’.