Onze visie op leren en opleiden

De NOB gaat ervan uit dat leren iets is dat continu gebeurt: iedere ervaring kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Nadat het nieuwe ingeslepen is, vormt dit op zijn beurt het startpunt van een nieuw leerproces. In onze visie worden mensen met name competenter door te doen. Dat doen vindt in de visie van de NOB met name plaats in de duik- en instructeurspraktijk. Door in de praktijk een prestatie te leveren (bijvoorbeeld een complexe opdracht uitvoeren) wordt men al lerende competenter. Bij dit leren draait het om reflectie: nadenken over de successen en knelpunten bij de uitvoering en hier conclusies aan verbinden.

Lees verder onder de foto

Leren en opleiden zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het leren van de individuele deelnemer is effectiever, doelmatiger en daardoor succesvoller, als de bij het leerproces betrokken instructeurs/docenten de leerbehoeften van de deelnemer kennen en de deelnemer kunnen helpen het leertraject ernaar in te richten. Opleiden is in de NOB-visie een vak en de mensen die daarin een rol vervullen zijn vaklieden. Zij kennen de praktijk, zijn voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen en zijn experts als het gaat om het invullen van hun specifieke rol. Dat klinkt ambachtelijk en dat is het ook! Zelfs met behulp van alle nieuwe technologie blijft opleiden werk van en voor mensen. Tijdens de duikbegeleideropleiding ga je bijvoorbeeld al aan de slag met het oefenen met cursisten om de basisbeginselen van dit vak onder de knie te krijgen. Tijdens de 2*-instructeursopleiding (en andere instructeursopleidingen) ga je jezelf vervolgens verdiepen zodat je zelfstandig duikers/instructeurs kunt opleiden.

In kernwoorden kun je de NOB-visie op leren als volgt samenvatten (in alfabetische volgorde):

  • Actueel | Gebaseerd op de huidige stand van de techniek (apparatuur) en inzichten (Leidraad voor Veilig Duiken) en hoe je daar in de praktijk het meest adequaat mee omgaat
  • Compleet | Leren van alle relevante kennis en vaardigheden
  • Intensief | Met niet meer dan twee buddyparen per instructeur maximale aandacht en begeleiding
  • Internationaal | Met een internationaal erkend brevet als resultaat
  • Kwaliteit | Houvast voor iedereen door standaard-lesplannen, standaard lesmateriaal en cursistgerichte, competente docenten
  • Leuk | Garandeert dat de beginnende duiker snel het water in mag + duiken is plezier voor twee – consequent doorvoeren van het buddy-systeem tijdens de cursus
  • Maatwerk | Als duiker doordat je kunt starten op een door jou gewenst tijdstip en tempo. Als instructeur doordat je binnen onze visie op leren de vrijheid hebt om je eigen methodiek te kiezen
  • Succesbeleving | Steeds het idee dat je vooruitgang maakt
  • Uitnodigend | Aansprekend cursusmateriaal
  • Veilig | De opleidingen zijn gericht op leren veilig te duiken