Duikteam de Oester praat bij met DOSA

Op 11 september heeft Duikteam de Oester een bijeenkomst gehad waarbij David Wassing, voorzitter van DOSA, kwam vertellen over wat zij doen en waarom zij dit doen.

Tekst: Duikteam de Oester

Het was bijzonder om voor het eerst sinds de Covid periode weer eens buiten het duiken om bij elkaar te komen. Met 14 personen, 9 huishoudens, was de onderlinge afstand goed te bewaren. Daarnaast gaf deze setting goed de mogelijkheid om actief aan de sessie deel te nemen en vragen te stellen. Een van de onderwerpen die we deze avond geleerd hebben is dat een duikincident een ruim begrip is en dat niet alleen duikongevallen, maar alle duikincidenten bij DOSA gemeld kunnen worden.

Wat is een duikincident?

Er gebeurt iets dat buiten het duikplan valt. Dit kan interessant zijn als leerpunt voor andere duikers. Alles wat niet is verlopen volgens duikplan, met of zonder schade aan mens of materiaal, en een leerpunt voor anderen kan zijn is interessant en belangrijk om te melden.

Melden bij DOSA

Daarvoor is het meldingssysteem van de DOSA. Na melding bekijken deskundigen de ingevoerde informatie. Als de melder heeft aangegeven dat de informatie gepubliceerd mag worden, plaatst DOSA het voorval zonder naam of toenaam op de website. De meldingen worden verzameld en gepubliceerd in een jaarverslag. Na deze verhelderende uitleg en terugkijkend op de gelogde duiken zijn we tot de conclusie gekomen dat er incidenten zijn geweest die we met de kennis van nu hadden gemeld.

Wat wil DOSA met deze meldingen bereiken?

Het doel van de DOSA is: ‘Duiken veiliger maken!’ door het registreren, onderzoeken, analyseren en publiceren van alle gemelde incidenten en ongevallen met Nederlandse sportduikers in binnen- en  buitenland. Sportduikers, free-divers en technisch duikers van alle organisaties en opleidingssystemen kunnen hun incident melden in het systeem van de DOSA. De DOSA verwerkt deze gegevens in geanonimiseerde vorm en stelt deze informatie aan een ieder ter beschikking.

Wat kunnen wij met deze informatie?

Enerzijds is het een stukje bewustwording van de duikveiligheid en het ontwikkelen van een meldingscultuur zonder dat daar een be- of veroordeling aan vast zit. Ook (niet) richting andere duikers. Anderzijds bieden deze inzichten ook handvatten om concreter te oefenen. Zowel in het buitenwater, maar ook een stukje verdieping van je duiktechniek tijdens het zwembadseizoen. Kortom, een erg interessante en informatieve avond en genoeg kennis om mee te nemen en uit te dragen.

Heb je vragen aan Duikteam de Oester? Stel ze dan via secretariaat@duikteam-de-oester.nl.