Ledenraad

Denk en praat met ons mee!

Eens per jaar komen alle afgevaardigden van onze duikverenigingen en duikscholen bijeen tijdens de Ledenraad. Het bestuur van de NOB leidt deze vergadering. De datum voor de eerstvolgende Ledenraad van de NOB is 13 mei 2023 bij Zalencentrum Duikenburg, Voorstraat 30 in Echteld.

Lees verder onder de foto

 

Duikinstructeur worden
Foto: Erik de Boer

Programma Ledenraad 13 mei 2023

09.30 uur: Ontvangst en aanmelden afgevaardigden
10.00 uur: Opening vergadering
13.00 – 14.00 uur: Lunch
14.30 uur: Duiken in De Beldert
15.45 uur: Afsluitende borrel, met warme hap
17.00 uur: Einde programma

Online financieel vragenuur

Voorafgaand aan de Ledenraad organiseert het bestuur een online financieel vragenuur. Dit vragenuur is gepland op donderdagavond 11 mei om 20.00 uur en vindt via Teams plaats. Als je je hiervoor aanmeldt dan ontvang je uiterlijk donderdagochtend een link voor deze Teams vergadering.

Uitnodigingskaart Ledenraad 2023

Agenda ledenraad 2023

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en mededelingen
 3. Benoeming kandidaat-voorzitter Erik van Vessem
 4. Extra Ledenraad 11-07-2022
  a. Verslag extra Ledenraad 11-07-2022
  b. Onderbouwing bestemmingsreserves 2021
 5. 3*-Duiker getijdenduiken
  a. Toelichting en advies Opleidingscommissie (bijlage)
  b. Voorstel OSV Tyros m.b.t. 3*-duiker – stemming (uit Ledenraad 21 mei 2022, bijlage)
 6. Jaarverslag 2022 + toelichting
  d. Decharge van het bondsbestuur
 7. Contributiebesluit 2024 en Begroting 2024
  a. Contributiebesluit 2024
  b. Begroting 2024
  c. Advies financiële commissie
 8. Jaarplan 2024
 9. Jubilerende verenigingen
 10. De Veiligheidscommissie aan het woord
 11. Wijziging huishoudelijk reglement: medische keuring
 12. Sluiting

Machtiging

Aanmelden

De aanmelding voor de Ledenraad inclusief lunch, de duik na de Ledenraad en het online financiële vragenuurtje is inmiddels gesloten.
Ben je je vergeten aan te melden en wil je wel komen? Stuur dan een e-mail naar bejanca.vangrootheest@onderwatersport.org.