Ledenraad

Denk en praat met ons mee!

Eens per jaar komen alle afgevaardigden van onze duikverenigingen en duikscholen bijeen tijdens de Ledenraad. Het bestuur van de NOB leidt deze vergadering. De datum voor de eerstvolgende Ledenraad van de NOB is 25 mei 2024 bij Zalencentrum Duikenburg, Voorstraat 30 in Echteld.

Lees verder onder de foto

 

Duikinstructeur worden
Foto: Erik de Boer

Programma Ledenraad 25 mei 2024

Volgt

Documenten ledenraad 2023

Agenda ledenraad 2023

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en mededelingen
 3. Benoeming kandidaat-voorzitter Erik van Vessem
 4. Extra Ledenraad 11-07-2022
  a. Verslag extra Ledenraad 11-07-2022
  b. Onderbouwing bestemmingsreserves 2021
 5. 3*-Duiker getijdenduiken
  a. Toelichting en advies Opleidingscommissie (bijlage)
  b. Voorstel OSV Tyros m.b.t. 3*-duiker – stemming (uit Ledenraad 21 mei 2022, bijlage)
 6. Jaarverslag 2022 + toelichting
  d. Decharge van het bondsbestuur
 7. Contributiebesluit 2024 en Begroting 2024
  a. Contributiebesluit 2024
  b. Begroting 2024
  c. Advies financiële commissie
 8. Jaarplan 2024
 9. Jubilerende verenigingen
 10. De Veiligheidscommissie aan het woord
 11. Wijziging huishoudelijk reglement: medische keuring
 12. Sluiting