VOG voor instructeurs: veelgestelde vragen

Steeds meer verenigingen zijn gestart met het aanvragen van de VOG’s voor instructeurs. Logischerwijs brengt dit vragen met zich mee! Er zijn een aantal ‘veelgestelde vragen’, onderstaand worden deze op een rijtje gezet.

Wie vraagt een VOG aan?
Verenigingen vragen de VOG’s aan voor de verenigingsinstructeurs. In de praktijk betekent dit vaak dat een bestuurslid de VOG’s aanvraagt. Voor de instructeurs die lid zijn bij NOB4U, wordt dit opgepakt door de NOB. Alle instructeurs zullen in het aanvraagtraject een mail ontvangen, met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De rol van een instructeur beperkt zich tot het invullen van deze vragenlijst.

Zijn er voorbeelddocumenten?
Bij het aanvragen van de VOG regeling wordt aan verenigingen gevraagd om een gedragscode en een aannamebeleid op te stellen. Het doel van deze documenten, is het veiliger maken van de vereniging. Door na te denken over ‘hoe gaan we met elkaar om binnen de vereniging’ en ‘wat verwachten we van instructeurs’, wordt er duidelijkheid geschept. Hoe stel je deze documenten op? Online zijn er heel veel voorbeelden te vinden, deze kun je aanpassen naar de verenigingswensen. Op gratisvog.nl zijn er voorbeelden van gedragscodes en een aannamebeleid te vinden.

Wat is een eHerkenning?
Wanneer een vereniging de goedkeuring heeft ontvangen om gebruik te maken van de VOG regeling, is het tijd om een eHerkenning aan te vragen. Een eHerkenning is vergelijkbaar met een DigiD, maar dan voor organisaties. Een eHerkenning is net als een DigiD nodig om in te loggen op overheidswebsites. Het aanvragen van de VOG’s is gratis, maar het aanvragen van een eHerkenning helaas niet. Er zijn diverse aanbieders van eHerkenning en de kosten zijn ongeveer € 20 per jaar. Mocht de vereniging al beschikken over een eHerkenning, kan deze stap worden overgeslagen.

Wat is het juiste betrouwbaarheidsniveau?
Binnen eHerkenning zijn er 5 betrouwbaarheidsniveaus. Voor de VOG-aanvraag is betrouwbaarheidsniveau EH2+ voldoende.

Wat is de verjaringstermijn?
De NOB volgt de richtlijnen van NOC*NSF en wij hanteren een verjaringstermijn van 3 jaar.

Hoe kunnen we een VOG aanvragen?
Om verenigingen op weg te helpen, is er een overzichtelijk stappenplan opgesteld. Voor het aanvragen van een VOG zijn er 7-stappen die een vereniging zal doorlopen.