Ongevallenverzekering

We hopen natuurlijk dat het je nooit overkomt, maar mocht je een duikongeval krijgen dan is het in ieder geval fijn om te weten dat we vanuit de NOB een ongevallenverzekering voor je hebben afgesloten. Hieronder lees je wat deze verzekering precies inhoudt.

Waar ben ik voor verzekerd?

Je bent verzekerd voor het geval je overlijdt of blijvend invaliden wordt ten gevolgen van een ongeval. Als je overlijdt ontvangen jouw wettige erfgenamen €15.000, bij blijvende invaliditeit is de maximale uitkering €60.000. Deze verzekering geldt over de hele wereld.

Wanneer ben ik verzekerd?

De ongevallenverzekering geldt (uitsluitend) voor NOB-leden en is van kracht gedurende alle onderwatersportactiviteiten. Ook tijdens de (rechtstreekse) weg naar de duiklocatie toe en op de terugweg naar huis ben je verzekerd. Daarnaast geldt de verzekering ook als je werkzaamheden en activiteiten verricht ten behoeve van de NOB en de aangesloten verenigingen.

Wat wordt niet gedekt?

De ongevallenverzekering dekt geen ziekte- en/of behandelingskosten, met uitzondering van de behandelingskosten van een decompressieongeval (kostprijs).

Schade?

Heb je blijvende schade opgelopen bij een duikongeval of is een naasten door een duikongeval overleden? Dan kun je een schadeclaim indienen. In artikel 6 van de polis staat omschreven wat je aan onze verzekeraar moet aanleveren. Deze informatie stuur je vervolgens naar info@meijers.nl onder vermelding van ‘Collectieve ongevallenverzekering NOB’.