Ongevallenverzekering

We hopen natuurlijk dat het je nooit overkomt, maar mocht je een duikongeval krijgen dan is het in ieder geval fijn om te weten dat we vanuit de NOB een uitgebreide ongevallenverzekering voor je hebben afgesloten. Hieronder lees je wat deze verzekering precies inhoudt.

Waar ben ik voor verzekerd?

De ongevallenverzekering zit standaard in het lidmaatschap van de NOB en is specifiek ingericht op onverwachte gebeurtenissen die te maken hebben met onderwatersportactiviteiten.

  • Je bent tijdens alle onderwatersportactiviteiten goed en wereldwijd verzekerd tegen:
  • Hulpverlening via de SOS alarmcentrale
  • Uitkering bij overlijden (€ 15.000,-) en algehele invaliditeit (€ 60.000,-)
  • Vrijwilligersactiviteiten voor de duikvereniging of duikschool
  • De reis van je woonhuis naar de (duik)training of wedstrijd
  • Decompressiebehandeling inclusief een eventueel langer verblijf in het ziekenhuis (maximaal € 15.000,-)
  • Repatriëring vanwege (de gevolgen van) decompressieziekte-/behandeling (maximaal € 25.000,-)
  • Zoeken en bergen en het naar Nederland (laten) brengen van het stoffelijk overschot (maximaal € 25.000,-)
  • Verlies of schade aan duikmateriaal bij een ongeval m.u.v. film-, foto- en audioapparatuur (maximaal € 3.000,-)
  • Tandheelkundige kosten bij een ongeval

Wanneer ben ik verzekerd?

De ongevallenverzekering geldt (uitsluitend) voor NOB-leden en is van kracht gedurende alle onderwatersportactiviteiten. Ook tijdens de (rechtstreekse) weg naar de duiklocatie toe en op de terugweg naar huis ben je verzekerd. Daarnaast geldt de verzekering ook als je werkzaamheden en activiteiten verricht ten behoeve van de NOB en aangesloten verenigingen en duikscholen.
Als je nog geen lid bent van de NOB, kun je evengoed profiteren van de verzekering. Met je inschrijving voor een lidmaatschap, ben je meteen verzekerd.

Wat wordt niet gedekt?

De ongevallenverzekering dekt geen ziekte- en /of behandelingskosten, met uitzondering van de behandelingskosten van een decompressieongeval (kostprijs).

Schade?

Heb je blijvende schade opgelopen bij een duikongeval of is een naasten door een duikongeval overleden? Dan kun je een schadeclaim indienen. In artikel 9 van de polis staat omschreven wat je aan onze verzekeraar moet aanleveren. Deze informatie stuur je vervolgens naar info@meijers.nl onder vermelding van ‘Collectieve ongevallenverzekering NOB’.

Wat doe ik in geval van nood?

Voor ondersteuning en coördinatie bij (duik)ongevallen die je op reis in binnen- of buitenland overkomen, kun je 24/7 contact opnemen met Alarmcentrale SOS International Amsterdam via telefoonnummer +31 (0)20 – 6 51 51 51. Zie voor meer informatie www.sosinternational.nl.