Sportakkoord

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend door de sportwereld, gemeenten, de Rijksoverheid, provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Sinds de ondertekening is op veel plekken in Nederland een vervolg gegeven aan het akkoord, bijvoorbeeld door middel van lokale sportakkoorden. Maar wat is het sportakkoord precies? Hoe werkt het? En hoe kun je als onderwatersportvereniging aansluiten bij een lokaal sportakkoord?

In 2018 is een nationaal sportakkoord gesloten, waar de prioriteiten voor het Nederlandse sportbeleid voor de komende jaren in zijn vastgelegd. Het akkoord richt zich op zes specifieke onderwerpen om de sport te ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld duurzame sportaccommodaties en vitale sportaanbieders. Om ervoor te zorgen dat álle Nederlanders, in álle levensfasen kunnen sporten, is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Hoe werkt het sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet heeft een onafhankelijke sportformateur aangewezen. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen hebben deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale sportakkoord bepaald. Bovendien heeft elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport gekregen. Deze adviseur staat sportclubs bij. Inmiddels is dat in een groot deel van Nederland gebeurd, in al meer dan 300 gemeenten. Waarschijnlijk ook in jouw gemeente! 

Tijdens de uitvoering van het lokale sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; onder andere door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Lokale Sport Adviseur helpt jou met kiezen wat voor jouw club goed is. De verenigingsondersteuner die bij jou bekend is, kan je in contact brengen met de Lokale Sport Adviseur.

Hoe kan je als sportclub aansluiten bij het Sportakkoord?

In de brochure ‘Van lokaal Sportakkoord naar actie, in samenwerking met jouw club’ lees je meer over het lokale Sportakkoord, de meerwaarde voor jouw club én binnen welke thema’s het Sportakkoord jou kan helpen.

Heb je vragen of wil je meer informatie over het Sportakkoord? Neem dan rechtstreeks contact op via sportakkoord@nocnsf.nl

Wil je meer weten over de services die de NOB aanbiedt en wat de NOB verder kan betekenen voor jouw vereniging? Of wie de Adviseur Lokale Sport is in jouw gemeente? Neem dan contact op met de verenigingsondersteuner via anna.vanderduim@onderwatersport.org.