Zwembranche stuurt aan op snelle heropening zwembaden

De samenwerkende partijen in de zwembranche, te weten: WiZZ, NRZ, VTZ, Zwembadpoli, Envaqua, DBZ(RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, NOB, NCS, NTB, FNV, Reddingbrigade, VSG en de Koninklijke Nederlandse zwembond (KNZB), hebben de handen ineengeslagen om alles in het werk te stellen dit zo snel als het verantwoord kan, weer mogelijk te maken. De zwembranche werkt aan de noodzakelijke protocollen en instructies. Dit moet in het belang van alle zwemmers, zwembadpersoneel en zwemverenigingen in Nederland zorgvuldig gebeuren.

Het RIVM en het kabinet hebben recent de sportmogelijkheden voor de jeugd verruimd. Dit betekent dat georganiseerde activiteiten in de buitenlucht onder voorwaarden mogelijk zijn. De zwembranche levert de betrokken gemeenten, exploitanten en verenigingen handvatten aan om hier invulling aan te geven. Dit betekent in vrijwel alle gevallen nog geen zwemsport, maar alternatieve activiteiten buiten het water, in georganiseerd verband en in de buitenlucht. Goede voorbeelden hiervan zijn te vinden op de website van de KNZB en op de website van de samenwerkende partners, www.water-vrij.nl.

De NOB en PADI werken aan een protocol voor de duiksport en andere onderwatersporten. Daarbij gaat het in eerste instantie voor het starten van trainingen op buitensportlocaties voor de jeugd t/m de leeftijd van 18 jaar. Ook kijken we in het protocol vooruit naar de trainingen in binnenzwembaden.

Ondanks dat zwembaden gesloten zijn, werken zij voortdurend aan de hygiëne en veiligheid van de zwembaden. Hiertoe worden ook de noodzakelijke maatregelen en laboratoriummetingen verricht. We spannen ons in om er gezamenlijk voor te zorgen dat zwembaden volledig klaar zijn om weer activiteiten te kunnen gaan aanbieden, zodra de aangepaste maatregelen van de overheid dit toelaten. Naar verwachting zal het kabinet met ingang van 20 mei nieuwe, dan wel aangepaste maatregelen afkondigen. Op 13 mei wordt verwacht hierover te kunnen communiceren naar de zwembadbranche, afhankelijk van de door de landelijke overheid genomen besluiten. De zwembranche zal ruim voor 13 mei haar adviezen en de bijbehorende opzet van protocollen delen met de overheid.

De samenwerkende partijen staan in de startblokken om elke verdere versoepeling van de
overheidsmaatregelen toe te passen binnen de zwembadbranche.

Foto: Roel v.d. Mast