Zeegrind in plaats van staalslakken gestort

Rijkswaterstaat is begonnen met het versterken van de dijken in de Oosterschelde. Echter wordt er geen gebruik gemaakt van staalslakken om de dijken steviger te maken, maar wordt zeegrind gebruikt.

Voorlopige voorziening

In augustus trof de rechter geen voorlopige voorziening, die de Nederlandse Onderwatersport Bond samen met Stichting de Oosterschelde had aangevraagd, waardoor Rijkswaterstaat mocht beginnen met de stort van staalslakken. Nu blijkt echter dat er een tekort aan staalslakken is, waardoor de keuze op zeegrind is gevallen. “Ondanks dat er met het gebruik van dit materiaal geen sprake is van uitloging, staan we niet te juichen,” aldus Desmond van Santen, beleidsmedewerker van de Nederlandse Onderwatersport Bond. “De compacte laag die ook met zeegrind gevormd wordt komt het onderwaterleven nauwelijks in de oorspronkelijke staat terug. Een afdeklaag van breuksteen, waar kreeften en ander onderwaterleven zich wél kunnen nestelen, blijft dus nog altijd de beste oplossing.”

Raad van State vraagt hulp aan externe partij

Ondanks dat de voorlopige voorziening niet is getroffen, zal er nog altijd een uitspraak worden gedaan over het beroepsschrift dat de NOB samen met de SDO heeft ingediend. De Raad van State heeft hiervoor een externe partij ingeschakeld, die inhoudelijk zal adviseren over de kwestie. De uitkomst van dit onderzoek dient uiterlijk eind december af te zijn, wat betekent dat de uitspraak van de Raad van State dit jaar niet meer zal plaatsvinden.

Foto: Ron Offermans