Wisselbeker en kortingspunten voor vrijwilligers

Vrijwilligers: iedere duikvereniging heeft ze nodig. Het werven, waarderen en behouden van vrijwilligers gaat echter niet overal even makkelijk. Hebben jullie in beeld waar je leden goed in zijn en waar je ze voor kunt enthousiasmeren? Benader je vrijwilligers persoonlijk? Zorg je voor gerichte taken en geef je ze verantwoordelijkheid? En betrek ze bij het toekomstplaatje van de vereniging: waar gaat de club heen en waarom is de rol van een vrijwilliger/commissie daarin cruciaal? Dan is de kans groot dat je betrokken, enthousiaste vrijwilligers hebt die een ambassadeursrol vervullen in de werving van nieuwe vrijwilligers!

Ook Duikteam Almere heeft zich over bovenstaande vragen gebogen. “We hebben goed nagedacht hoe we mensen kunnen motiveren om iets voor de vereniging te doen en hoe we deze vrijwilligers vervolgens in het zonnetje kunnen zetten”, vertelt bestuurslid Rob Fokkens. “Allereerst hebben we een puntensysteem bedacht waarmee vrijwilligers kunnen sparen voor korting op deelname aan verenigingsactiviteiten, zoals het volgen van een specialisatie.” Per taak krijgt een vrijwilliger een punt, en ieder punt staat voor 5 euro. “Bij voldoende punten verrekenen we dit. Het werkt perfect! We hebben nu altijd keuze uit vrijwilligers die willen assisteren bij bijvoorbeeld de begeleiding van schoolklassen.”

Wisselbeker

Daarnaast heeft de vereniging een wisselbeker in het leven geroepen. “Die beker wordt tijdens de ALV uitgereikt aan de vrijwilliger die in dat jaar het meeste is opgevallen”, licht Rob toe. “De persoon die de beker nu bezit mag tijdens de volgende ALV een vrijwilliger van het jaar aanwijzen; het bestuur heeft hier bewust geen invloed op.” De naam van de winnende persoon wordt in de beker gegraveerd, evenals het jaartal. “Dit is erg leuk, iedereen kijkt alweer uit naar het moment waarop de beker overhandigd wordt!”

Beloning zorgt voor behoud

Beide vormen van ‘beloning’ werken volgens Rob erg goed bij Duikteam Almere. “Mensen worden op een leuke, laagdrempelige manier aangemoedigd om iets te gaan doen. Door de goede sfeer die dit oplevert denken we vrijwilligers langer te kunnen behouden.” Overigens gaan het bestuur en de instructeurs één keer per jaar gezamenlijk uit eten, met een klein budget van zo’n 20 euro per persoon. “Maar je kunt natuurlijk ook een BBQ organiseren, dan ben je minder geld kwijt”, aldus Rob tot slot. “Voor ons is het belangrijk om vrijwilligers op een zo persoonlijk mogelijke manier te bedanken voor hun energie en inzet. En dat werkt!”

Voor meer informatie: www.duikteamalmere.nl of rob.fokkens@vodafonevast.nl