Werkgroep SWOD/NOB van start

Deze maand is de werkgroep van Stichting Werken onder Overdruk en de Nederlandse Onderwatersport Bond van start gegaan. De werkgroep stelt een advies op over wat sportduikers wel en niet onder water mogen doen en hoe eventueel de regelgeving daarop aangepast kan worden.

Het advies zal worden voorgelegd aan het ministerie van SZW. De uitleg in het advies en de eventuele aanpassing van de regelgeving moeten zorgen voor duidelijkheid voor sportduikers die bijvoorbeeld helpen bij het opruimen van afval in een plas. Aan de werkgroep doen vertegenwoordigers mee van de beroepsduik- en sportduiksector. De NOB vertegenwoordigt de sportduiksector en betrekt andere sportduikorganisaties over de voortgang en resultaten van de werkgroep. Aanleiding is de onduidelijkheid in de wet- en regelgeving die het werken onder water regelt, met het risico van een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie zoals SIGNI-zoekhonden die kreeg voor het zoeken naar vermiste personen door sportduikers.

De eerste bijeenkomst van de werkgroep heeft intussen plaatsgevonden en in de loop van 2023 verwacht de werkgroep een advies uit te brengen.

Lees hier het nieuwsbericht van de SWOD

Foto: Frank Pastors