Werk onder water

De grens tussen recreatie en arbeid onder water is vaag. Hou je aan de NOB-normen en de aanvullende regelgeving vanuit de duikclub. De boete van de Arbeidsinspectie aan Stichting SIGNI Zoekhonden maakt een vraag weer actueel: in hoeverre moeten sportduikers en sportduikinstructeurs zich houden aan de Arbowetgeving? Waar stopt recreatief duiken en waar begint het beroepsduiken? De wet doet daar wel uitspraken over, maar laat ook ruimte voor interpretatie.

Lees het hele bericht op Duikspotter

De NOB zal het ministerie van SZW voorstellen de huidige arbeidsomstandighedenwet aan te passen naar het Engelse HSE-systeem. De Engelsen hebben een systeem waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen eenvoudige activiteiten door sportduikers en gespecialiseerd werk door daarvoor opgeleide beroepsduikers. Goede burgerinitiatieven zoals het onder water opruimen van kleine stukken afval, vrijwilligersonderzoek naar de onderwaternatuur en het verwijderen van oude visnetten van wrakken blijven dan mogelijk. Met de huidige wetgeving lopen deze initiatieven het risico op een torenhoge boete van de Inspectie SZW.

In opdracht van de NOB zijn Leo Blokland (advocaat), Thijs Wingelaar (bestuurslid NOB en duikerarts) en Sander Kool (expert op het gebied van duikveiligheid) hierin gedoken en hebben een uitgebreid advies geschreven over de rol van instructeurs, 3*-duikers en Duikbegeleiders in de vereniging of duikschool, burgerinitiatieven door sportduikers én de noodzaak van keuringen voor sportduikers en instructeurs. Uit het advies blijkt dat er bij verenigingen, maar ook bij de Inspectie SZW, veel onduidelijkheid is over de toepassing van de huidige wetgeving. In het NOB-magazine Onderwatersport van juni staat een artikel over dit onderwerp.

Het rapport is onlangs verschenen en je kunt dit rapport hier downloaden.

Download het volledige rapport

 

Download de samenvatting van het rapport