Wees je bewust van je gezondheid!

Het aantal ongevallen met duikers binnen Nederland is relatief laag, maar het kan nog veiliger. De meeste ongevallen zijn te relateren aan de conditie van de duiker en door een tijdige gezondheidskeuring kan het risico op een ongeval verder worden gereduceerd. Door duikers bewust te maken van hun conditie hopen de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en diverse landelijke duikorganisaties de veiligheid verder te vergroten.

Gezondheidskeuring voor nog meer plezier

Duikers aangesloten bij landelijke verenigingen laten zich meestal om de 5 jaar keuren. Na het 50e levensjaar wordt aanbevolen om dit jaarlijks te doen. Hoewel er altijd risico’s blijven bestaan, helpt een tijdige keuring om beter in te schatten wat de aanvaardbare risico’s zijn bij het duiken. De keuring helpt de duiker om binnen de eigen grenzen maximaal te genieten van het duiken.

Foto: Roel van der Mast

Check je stek voor optimale beleving van je duik

De KNRM krijgt 5 tot 8 maal per jaar een melding voor een duiker in nood. Helaas kan er niet altijd tijdig hulp geboden worden. Behalve aandacht voor de gezondheid, wordt ook aandacht gevraagd binnen het preventieprogramma van de KNRM voor het onderdeel “check je stek”. Voordat je gaat duiken kan je een duikstek goed in kaart brengen: waar kan ik te water? Hoe sterk is de stroming? Waar varen zeilboten zodat ik niet geraakt wordt bij een opstijging? De landelijke duikorganisaties bieden samen met de KNRM praktische informatie om de duik voor te bereiden. De KNRM zal binnen de app “KNRM Helpt” (zie www.knrm.nl/helpt ) een voorziening inbouwen zodat watersporters precies kunnen zien waar de duikstekken zijn in Zeeland. Op die manier kan het risico worden verlaagd dat bovenwatersport en onderwatersport met elkaar in aanraking komen. Hoewel er wel sprake is geweest van een bijna aanvaring, heeft een dergelijk ongeluk – voor zover bekend – zich nog niet voorgedaan.

Reddingsoefeningen in Zeeland

Als aftrap voor de campagnes vindt er een grote oefening met duikers en KNRM plaats in Zeeland op 24 juni. Bij deze oefening zijn drie KNRM reddingstations betrokken. Tijdens de oefening wordt er aandacht geschonken aan gezondheidsaspecten en het voorbereiden van de duik. Maar ook zullen de duikers en de vrijwilligers van de KNRM de mogelijkheid krijgen om te oefenen in geval van nood: hoe is het om een noodsituatie te ervaren als duiker? Hoe maak ik me zichtbaar voor de bemanning van de reddingboot? En andersom: hoe haal ik een duiker veilig uit het water? Waar moet ik op letten als een duiker boven water komt met gezondheidsklachten? Hoe moet de duiker worden verzorgd?