WBTR – Introductie

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht Rechtspersonen (WBTR) aangenomen. De wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen en stichtingen.

Wat verandert er?

De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet goed bestuur en continuïteit binnen besturen beter vastleggen en daarmee voorkomen dat bijvoorbeeld onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Gelukkig is er nu al veel gangbaar in de praktijk van wat er straks in de wet extra wordt vastgelegd. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen. Als je een aantal stappen doorloopt dan voldoet je vereniging of stichting in elk geval aan de verplichtingen die de wetswijziging oplegt.

Statutenwijziging

Het doorvoeren van de wijziging moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat hoeft dus niet voor de invoeringsdatum van de wetswijziging te zijn. Je hebt als club 5 jaar om je statuten aan te passen, natuurlijk is het aan te raden om hier niet al te lang mee te wachten. Er kan nu alvast een continuïteitscommissie worden aangesteld terwijl dat nog niet in de statuten is vastgelegd. Zo laat je aan je omgeving zien dat er wel al gewerkt wordt volgends de nieuwe wet.

Ondersteuning?

Ben je op zoek naar modelstatuten die voldoen aan de nieuwe wet WBTR? Wij hebben modelstatuten opgesteld die je kunt gebruiken (de relevante stukken zijn geel gearceerd. De schuingedrukte stukken geven de relatie aan tussen de vereniging en de NOB). Ook actuele bepalingen over digitale besluitvorming en de AVG wetgeving zijn opgenomen in deze modelstatuten. De modelstatuten kunnen gebruikt worden om een statutenwijziging voor te bereiden. Zo weet je zeker dat alle meest actuele wijzigingen worden meegenomen. Uiteraard moet een wijziging door de algemene ledenvergadering of ledenraad worden goedgekeurd en is het ook nodig om de wijzigingen op te nemen in een notariële akte. Dit hoeft echter niet voor 1 juli te gebeuren, je hebt hier maximaal 5 jaar de tijd voor. Dus dit kan met de eerst volgende statutenwijziging. We zullen verenigingen blijven informeren over relevante zaken m.b.t. deze wetswijziging. Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met de verenigingsadviseurs van de NOB Anna van der Duim of Marieke Wiendels, zij helpen je graag verder.

Meer ondersteuning?

Nog uitgebreidere informatie is te vinden op de site www.wbtr.nl Wil je toch nog meer ondersteuning in de te nemen stappen, dan kun je gebruikmaken van het stappenplan op hun site. Het WBTR-stappenplan is een online stappenplan dat je langs alle eisen van de WBTR leidt en aangeeft hoe je het beste aan de wet kunt voldoen. Je betaalt hiervoor € 96,– ex BTW (in totaal €120,00) (dit is inclusief 60% korting omdat je bent aangesloten bij de NOB). Daarbij zit dan ook een helpdeskfunctie en juridische ondersteuning.