Waterschapsverkiezingen: wat zit erin voor jou als sportduiker?

Waterschapsverkiezingen, opeens lijken ze overal te zijn. Maar wat zit erin voor jou als sportduiker?

In de Meerjarenvisie heeft de NOB als een van de drie pijlers aangegeven “Voldoende en goed duikwater”. En dan kom je al snel uit bij het waterschap dat daarvoor moet zorgen. Een van de partijen die voldoende, schoon, rijk, toegankelijk en aantrekkelijk water wil, is Water Natuurlijk. De waterschapspartij die al jaren samenwerkt met de NOB. Wat bindt, is de passie voor natuur en het genieten van het water.

In het water

We houden allemaal van goed zicht, maar als het water te schoon is, kunnen jagende vissen andere plekken opzoeken, waardoor onderwaternatuur verdwijnt. In spa blauw leeft niet zo veel. Vorig jaar nog eisten vissers op de Bodensee dat de zuiveringscapaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties wat zouden verminderen, zodat waterdieren weer wat te eten hadden. Het waterschap heeft daar dus een rol in.

Maar schoon is ook: geen zwerfafval of andere zooi in het water. Niet voor niets deed de NOB vorig jaar mee met de #schoonwaterweek. Maar ook (micro)plastics en medicijnresten bedreigen het onderwaterleven. Water Natuurlijk wil die bij de bron aanpakken. Niet gek dat de Plastic Soup Surfer een van haar ambassadeurs is.

Aan de kant

Bij duikplekken wil je goede basisvoorzieningen: parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen en een veilige instap. Ook Water Natuurlijk is voor een goede toegankelijkheid van het water en wil bij herinrichting van oevers en dijken rekening houden met recreatieve voorzieningen.

Je kunt suggesties voor een duikstek doorgeven via duikplekken@onderwatersport.org. Maar trek gerust ook eens een bestuurder van Water Natuurlijk aan zijn of haar jasje. Jij kunt immers op 20 maart op hen stemmen om ook de belangen van recreanten te behartigen.

Plezier beleven aan het water, dat willen we allemaal.