Wat kan het Lokale Sportakkoord voor jouw vereniging betekenen?

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend door de sportwereld, gemeenten, de Rijksoverheid, provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Sinds de ondertekening is op veel plekken in Nederland een vervolg gegeven aan het akkoord, bijvoorbeeld door middel van lokale sportakkoorden. Het doel? Sport toegankelijk maken voor iedereen in jouw gemeente! Maar hoe werkt het Sportakkoord en wat kan zo’n lokaal Sportakkoord nu betekenen voor jouw vereniging?

Er is een handig filmpje is gemaakt die in een paar stappen deelname aan het sportakkoord uitlegt.

6 stappen naar ondersteuning

In 6 stappen helpen we je de meest gepaste vorm van ondersteuning via het Sportakkoord te vinden.

 1. Bedenk wat de grootste uitdaging van jouw vereniging is
 2. Neem contact op met de verenigingsondersteuner van de NOB via anna.vanderduim@onderwatersport.org
 3. Ga in overleg met de verenigingsondersteuner van de NOB om samen te bepalen waar jouw vereniging hulp mee kan gebruiken
 4. Vind samen met je verenigingsondersteuner de juiste ondersteuning
 5. De verenigingsondersteuner van de NOB dient een aanvraag voor je in bij de Adviseur lokale sport
 6. Na goedkeuring ontvangt je vereniging de gekozen service en start de realisatie van jullie ambitie!

Financiering

Elke gemeente met een lokaal Sportakkoord heeft beschikking over een uitvoeringsbudget om de gestelde doelen te bereiken. Voor het jaar 2021 zijn er extra middelen vrijgemaakt waardoor het uitvoeringsbudget lokale Sportakkoord werd verdubbeld.

Services

Services zijn trajecten die jouw vereniging ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Thema’s

Om sporten zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen in jouw gemeente zijn er zes thema’s omschreven waaronder de services moeten vallen. De zes thema’s zijn:

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Vaardig in bewegen
 • Topsport die inspireert

Meer weten over deze thema’s? Kijk ook eens op de website van het Sportakkoord voor meer informatie en inspiratie. En wist je trouwen dat bijna alle gemeenten werken aan het sportakkoord werken? Bekijk hier alle lokale akkoorden van alle gemeenten in Nederland en zie meteen of er een onderwerp bij zit waar je graag op wil aanhaken!