Vrijwilligersinitiatieven in de knel door Arbowetgeving

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) zal het ministerie van SZW voorstellen de huidige arbeidsomstandighedenwet aan te passen naar het Engelse HSE-systeem. De Engelsen hebben een systeem waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen eenvoudige activiteiten door sportduikers en gespecialiseerd werk door daarvoor opgeleide beroepsduikers. Goede burgerinitiatieven zoals het onder water opruimen van kleine stukken afval, vrijwilligersonderzoek naar de onderwaternatuur en het verwijderen van oude visnetten van wrakken blijven dan mogelijk. Met de huidige wetgeving lopen deze initiatieven het risico op een torenhoge boete van de Inspectie SZW.

Jurist Leo Blokland heeft een uitgebreid juridisch advies geschreven over de rol van instructeurs, 3*-duikers en Duikbegeleiders in de vereniging of duikschool, burgerinitiatieven door sportduikers én de noodzaak van keuringen voor sportduikers en instructeurs. Uit het advies blijkt dat er bij verenigingen, maar ook bij de Inspectie SZW, veel onduidelijkheid is over de toepassing van de huidige wetgeving. Het advies wordt door het NOB-bestuur eerst gebruikt om het gesprek met het ministerie aan te gaan. In het NOB-magazine Onderwatersport van juni staat een artikel over dit onderwerp.

Foto: Rob Aarsen

Dat aanpassing van de wet nodig is, blijkt wel uit de boete van bijna € 5.000,- die de Inspectie SZW aan Stichting SIGNI heeft opgelegd. SIGNI is een non-profit vrijwilligersorganisatie van sportduikers die met getrainde hulphonden zoeken naar vermiste personen onder water. SIGNI is een petitie gestart om de wet aan te passen waarbij vrijwillige inzet van sportduikers voor burgerinitiatieven is toegestaan, zolang de duiken binnen de grenzen van het sportduiken gedaan worden.

Teken hier de petitie