Voorstel verhoging van de NOB contributie

Op 19 september wordt de Algemene vergadering een contributieverhoging voorgelegd.

Momenteel is er veel onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus voor zowel onderwatersportverenigingen als de NOB. Verenigingen verhogen wellicht zelf ook de verenigingscontributie. Het bestuur van de NOB realiseert zich dat een contributieverhoging voor sommigen op een ongunstig moment komt. Toch is het bestuur van mening dat dit noodzakelijk is, ook met het oog op de afgelopen jaren waar een duidelijke daling van het aantal leden te zien is. Met deze verhoging werken we de komende jaren samen met verenigingen aan een stijging van het aantal leden. Doen we dat niet, dan houden we wat we hebben en zal het ledental blijven dalen is de verwachting.

Waarom?

Door de structureler afnemende ledenaantallen krijgt de NOB het financieel lastig. De behoeften van de onderwatersporter, vooral de sportduiker, zijn de afgelopen jaren veranderd. Mensen duiken graag in het buitenland, duiken met hun eigen samengestelde groepje en we missen voldoende nieuwe aanwas bij verenigingen. Toch wordt het steeds drukker op duikplekken en lijkt het er in de verste verte niet op dat we massaal zijn gestopt met duiken. Omdat we het dienstenniveau voor de vereniging, huidige sportduiker én onderwatersporter op niveau willen houden maar ook willen verbeteren, stellen we een contributieverhoging voor. De eerste verhoging in de afgelopen 10 jaar.

Wat betekent dit concreet?

Tijdens de Algemene vergadering op 19 september vragen we de leden om in te stemmen met een contributieverhoging van € 8,00. Het lidmaatschap voor senioren komt dan op € 51,75 per jaar (bijna gelijk aan € 1,- per week). Daartegenover staat een uitbreiding van de voorwaarden van de collectieve verzekeringen, een besparing op de kosten van een medische herkeuring en een gezamenlijke inspanning om nieuwe leden te werven.

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de NOB is onder andere geschreven naar aanleiding van de trend met dalende ledenaantallen. Met de beschreven projecten en acties in dit beleidsplan werken we samen met verenigingen, duikclubs, individuele leden en duik- en onderwatersport-gerelateerde partijen aan een sterke onderwatersportinfrastructuur en actieve en zelfredzame onderwatersportverenigingen. Samen met verenigingen kijken we vooruit en zetten we in op verenigingsondersteuning. We vragen dus niet alleen een contributieverhoging, maar investeren ook vanuit de andere kant. We gaan er samen de schouders onder zetten!

Notitie

Voor de Algemene vergadering is een uitgebreide toelichting geschreven waarin we dit voorstel uitleggen en financieel onderbouwen.

  1. We zoomen in op wat er gaande is;
  2. We laten zien wat er de afgelopen 15 jaar gedaan is om financieel gezond te blijven;
  3. We laten zien wat er gedaan is om de dienstverlening aan duikers op niveau te houden;
  4. We lichten toe hoe we met vereende krachten de daling willen ombuigen.

Download de toelichting

De afgelopen weken zijn er een aantal online en fysieke sessies met verenigingen geweest. Daar hebben we veel goede feedback opgehaald. Na de ledenvergadering zullen we opnieuw een aantal sessies organiseren waarin we samen met verenigingen de plannen in het jaarplan wat betreft ledenwerving uitwerken.

Denk en praat met ons mee over dit voorstel en meld je aan voor de Algemene vergadering op 19 september. 

Aanmelden