Nationaal dopingreglement

De sport is tegen doping! Dit geldt ook voor de NOB. De kernwaarden van de onderwatersport zijn puur, eerlijk en gezond!

‘Doping in de sport’ wordt bestreden om drie redenen:
1. Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing)
2. Integriteit van de sport (regels onvoorwaardelijk nageleefd)
3. Gezondheid sporter (voorkomen gezondheidsrisico’s)

Per 15 augustus 2023 is een vernieuwd Nationaal Dopingreglement (NDR) van kracht. Het NDR moest aangepast worden vanwege een wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid. Het gaat om een bestuurlijke aanpassing, die verder geen directe gevolgen heeft voor sporters of sportbonden. Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om de teksten van het reglement op te schonen en te verduidelijken.

De NOB is voor de procedures rondom onder andere de antidopingregelgeving aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Het ISR stelt daarom het nieuwe dopingreglement ook vast. Het vernieuwde dopingreglement vind je op de website van het ISR.

Meldpunt Dopingautoriteit

Sinds 1 juli 2016 beschikt de Dopingautoriteit over een Meldpunt Doping, waar vertrouwelijk informatie kan worden gegeven over dopingovertredingen, zoals
dopinggebruik of dopinghandel. Dit kan op naam, maar ook anoniem, zie voor meer informatie Meldpunt Doping.

Documenten

Het Nationaal Dopingreglement verwijst naar drie bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Het gaat om:

De Dopinglijst
De Whereaboutsbijlage
De Dispensatiebijlage

Voortaan altijd de dopingwaaier bij de hand? Download hier de app.