Nationaal dopingreglement

De sport is tegen doping! Dit geldt ook voor de NOB. De kernwaarden van de onderwatersport zijn puur, eerlijk en gezond!

‘Doping in de sport’ wordt bestreden om drie redenen:
1. Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing)
2. Integriteit van de sport (regels onvoorwaardelijk nageleefd)
3. Gezondheid sporter (voorkomen gezondheidsrisico’s)

Alle actuele informatie, tips en de meest recente informatie is te vinden op de website Dopingautoriteit. Met o.a. het vernieuwde Nationaal Dopingreglement (NDR). Het vernieuwde NDR is per 1 januari 2015 van kracht voor alle topsportbonden.

Meldpunt Dopingautoriteit

Sinds 1 juli 2016 beschikt de Dopingautoriteit over een Meldpunt Doping, waar vertrouwelijk informatie kan worden gegeven over dopingovertredingen, zoals
dopinggebruik of dopinghandel. Dit kan op naam, maar ook anoniem, zie voor meer informatie Meldpunt Doping.

Documenten

Het huidige Nationaal Dopingreglement is hier te downloaden. Het Nationaal Dopingreglement verwijst naar een viertal bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Het gaat om:

De WADA dopinglijst
De Dopinglijst
De Whereaboutsbijlage
De Dispensatiebijlage