Dijktrap Bergse Diepsluis

In 2020 heeft de NOB de trap bij de Thoolse duikplek Bergse Diepsluis vernieuwd. Met de verbetering van de trap is de toegang tot het water weer veilig. Door slijtage was de trap onveilig geworden en waren enkele duikers uitgegleden.

De trap begin 2019

De NOB heeft het initiatief genomen de trap op te knappen. In eerste instantie met een kleine ingreep om het uitglijden te voorkomen. Daarna is gewerkt aan nieuwe betonnen traptreden die ver genoeg het water in lopen, een nieuwe leuning en anti slip roosters.

  • Er zijn extra treden toegevoegd
  • Met roosters en een trapleuning om uitglijden te voorkomen
  • Het eindresultaat

De nieuwe trap is gefinancierd door de NOB, Rabobank Oosterschelde, Gemeente Tholen en een crowdfundingsactie.

Vind jij het belangrijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de verbetering van duikvoorzieningen in Nederland? Sluit je dan bij ons aan.