Een 3*-duiker als begeleider

Het begeleiden van duikers: wat mag een 3*-duiker?

Als 3*-duiker mag je duikers begeleiden, zoals gebrevetteerde duikers tijdens een clubduik. Ook mag je oefenen met duikers die in opleiding zijn voor hun volgende brevet. Hier zetten we op een rijtje wat qua begeleiding van duikers als 3*-duiker mag.

Lees verder onder de foto

Een duiker in opleiding begeleiden

Als je als 3*-duiker een gebrevetteerde duiker in opleiding begeleidt, gelden de volgende regels:

  • je leert geen nieuwe vaardigheden aan, dat is voorbehouden aan instructeurs
  • je oefent vaardigheden in het buitenwater die de 2*-duiker in opleiding al eens met zijn instructeur heeft gedaan
  • je voert de oefeningen altijd uit in overleg met de instructeur / hoofdtrainer
  • je mag geen vaardigheden in het buitenwater oefenen met duikers die in opleiding zijn voor het 1*-duikbrevet: duikers die nog niet over een brevet beschikken, moeten in het buitenwater altijd worden begeleid door een 2*-instructeur. Er is één uitzondering op deze regel: de 3*-duiker mag een 1*-duiker-in-opleiding in buitenwater begeleiden tijdens een ‘funduik’, dus alleen onder water rondzwemmen voor het plezier en het opdoen van ervaring. Dit geldt vanaf de tweede buitenwaterduik, omdat de eerste buitenwaterduik een nieuwe ervaring is voor de cursist.

3 type duiken

De eisen hangen dus af van het soort buitenwaterduik. We onderscheiden drie soorten:

  • de opleidingsduik: hierin wordt een nieuwe vaardigheid aangeleerd. Dit gebeurt altijd door de 2*-instructeur.
  • de georganiseerde (club)duik: hieraan nemen alleen duikers mee die beschikken over de vereiste brevet(ten) en ervaring. De 3*-duiker heeft hier de rol van coördinator.
  • de begeleide duik: tijdens een begeleide duik kan een 3*-duiker een duiker in opleiding begeleiden die nog niet over het juiste brevet beschikt, maar al wel over tenminste eenmaal ervaring (met zijn 2*-instructeur). De 3*-duiker is hier begeleider en leidend duiker.

De 2*-instructeur is verantwoordelijk

De 3*-duiker staat in een opleidingssituatie altijd onder verantwoordelijkheid van een 2*-instructeur. De instructeur is dan ook op de locatie aanwezig. Een 3*-duiker die een begeleide duik maakt met een 2*-duiker in opleiding (bijvoorbeeld een tweede nachtduik nadat de eerste nachtduik met een 2*-instructeur gedaan is) staat ook onder verantwoordelijkheid van een 2*-instructeur. In dit geval hoeft de instructeur niet op de locatie aanwezig te zijn.