Veerse meer

Het Veerse Meer ligt tussen Noord- en Zuid Beveland en is een zout water meer met dagelijks vers water uit de Oosterschelde. Deze plek is een interessant duikgebied in opkomst vanwege de toenemende waterkwaliteit en variatie aan onderwaterleven. Enkele jaren geleden heeft de NOB met de gemeente Veere duikplek Polredijk een flinke opknapbeurt gegeven met een goede trap om veilig het water in en uit te komen, een parkeerplaats voor een aantal auto’s en informatie over deze leuke duikstek.

Het Veerse Meer is ook in ontwikkeling. Zo gaat het bijvoorbeeld over de zuurstofloosheid op de bodem zoals we die ook kennen in het Grevelingenmeer, de toenemende druk vanuit de recreatie en is de NOB betrokken bij de Gebiedsvisie Veerse Meer, waarbij het over de toekomst van het meer gaat.

Op de duikkaart van Duikspotter.nl vind je alle duikplekken in het Veerse Meer.

Gebiedsvisie Veerse Meer

De Provincie Zeeland werkt aan het maken van een visie voor het Veerse meer voor de periode 2020-2030. De visie is opgesteld door gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat. Ook veel maatschappelijke partners, waaronder de NOB, werken mee aan de visie. In de visie staat hoe het gebied er in 2030 uit zou moeten zien en wat daarvoor nodig is.

Op dit moment wordt aan fase 2 van de visie gewerkt. Aan het einde van deze fase is de Gebiedsvisie Veerse Meer met een agenda en acties. In de visie gaat het bijvoorbeeld om de natuur-, milieu- en landschapskwaliteit, waterkwaliteit en waterveiligheid, recreatie op en in het water de visserij en binnenvaart.

De NOB levert input op de waterkwaliteit en goede voorzieningen voor de duiksport. Eén van de problemen in het meer is de zuurstofloosheid die nu ook in het Veerse Meer lijkt voor te komen. Al jaren zien we al een soortgelijk probleem in het Grevelingenmeer. Het aquatisch ecosysteem in het meer staat onder druk vanwege incidentele vissterfte, zuurstofloosheid en -armoede, verkleuring van het oppervlaktewater, afnemende dichtheid van bodemdieren en een toename van kwallen, Japanse oesters en kwallen. In de gebiedsvisie is opgenomen dat de inzet op een betere waterkwaliteit een urgente opgave is.