Oosterscheldevisie

Input aan provincie Zeeland gegeven over sportduiken

De Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat Zeeland hebben een nieuwe visie voor de Oosterschelde opgesteld. In deze visie worden alle gebruikersgroepen benoemd zoals beroepsvissers, beroeps- en recreatievaart, kitesurfers maar ook sportduikers. Elke groep heeft een plekje nodig om veilig te kunnen varen, surfen of duiken. Ook wordt er gekeken naar nieuwe initiatieven. De NOB heeft input geleverd op de visie zodat duikplekken behouden blijven.

Eén van de resultaten daarvan is dat er een onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van het eerste Nederlandse onderwaterreservaat. Zodra hier meer over bekend is publiceren we dit op deze pagina en op onze Facebookpagina.

De NOB zet zich in om de onderwaternatuur in Nederland te behouden. Vind jij het ook belangrijk dat de onderwaternatuur beschermd wordt? Sluit je dan aan bij de NOB!