Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De Nederlandse Onderwatersport Bond is sinds 2021 partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, samen voor biodiversiteit. Een beleidsdoel van de NOB is een betere bescherming van de Nederlandse onderwaternatuur. Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dragen we bij aan het vergroten van de kennis over de onderwaternatuur. Wij vinden dat een gezonde onderwaternatuur van groot belang is voor een gezonde bovenwaternatuur.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Vaak wordt er over natuur gesproken die zichtbaar is en wordt onderwaternatuur ‘vergeten’ vanwege de onzichtbaarheid. Die bewustwording brengen wij graag in bij het Deltaplan. Ook zet de NOB zich in voor behoud en herstel van de onderwaternatuur door:

  • Een (Europese) lobby te starten waarmee we meer soorten die in de Nederlandse wateren vorkomen willen beschermen;
  • De workshop Duurzaam Duiken aan te bieden bij een aantal verenigingen. Verenigingen worden beter betrokken bij de eigen mogelijkheden om de onderwaternatuur in Nederland te beschermen;
  • Duikers en natuurliefhebbers die ons willen steunen bij de bescherming van de onderwaternatuur kunnen donateur worden. Met de opbrengsten financieren we projecten voor de onderwaternatuur en maken we de onderwaternatuur beter zichtbaar door o.a. de verhalen en beelden te publiceren;
  • Door een ambassadeur voor de onderwaternatuur in te zetten waardoor de bijzondere Nederlandse onderwaternatuur beter zichtbaar en bekend wordt;
  • Samen met Stichting ANEMOON en RAVON monitorduiken te organiseren, het ONK Onderwaterfoto- en film te organiseren en de activiteiten van de Biologische Werkgroep bij Burghsluis te steunen.

Het commitment van de NOB draagt bij aan de volgende thema’s van het Deltaplan:

  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Monitoring

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De NOB zet zich in om de onderwaternatuur in Nederland te behouden. Vind jij het ook belangrijk dat de onderwaternatuur beschermd wordt? Sluit je dan aan bij de NOB!