Blik op de toekomst

Minder lange bestuursvergaderingen en meer betrokken vrijwilligers, spreekt dat je aan? Dan is het zaak om na te denken over de toekomst van jullie club! Wat is jullie stip op de horizon en welke speerpunten horen daarbij? Dit kun je omschrijven in een kort beleidsplan.

Tip 1: laat het vooroordeel los dat een beleidsplan alleen iets voor bedrijven is

Een beleidsplan is niet alleen voor bedrijven, maar óók voor sportverenigingen heel relevant. Het geeft je als bestuur immers houvast, en dat leidt tot snellere beslissingen waar iedereen achter staan. En dús tot kortere bestuursvergaderingen! Keuzes worden dan namelijk gemaakt op basis van een gedeeld toekomstplaatje, waardoor duidelijk is waar je als vereniging heen wil en waar je je energie wel en niet in steekt. Ook voor vrijwilligers is dit prettig: als ze weten aan welke doelstellingen ze meewerken, zijn ze waarschijnlijk gemotiveerder om mee te helpen!

Tip 2: betrek je leden bij het maken van keuzes

Een succesvol beleidsplan heeft steun van betrokkenen. Betrek je leden dus bij de ontwikkeling van je beleid en de keuzes die gemaakt worden! Op die manier begrijpen ze waarom iets wel of niet gebeurt, steunen ze je acties en denken ze hopelijk sneller na over de bijdrage die ze hier zelf aan kunnen leveren.

Tip 3: bedenk samen hoe je club er over vijf jaar uit ziet

Leg deze vraag eens voor tijdens een ALV of een andere verenigingsavond! Denk bij het beantwoorden o.a. aan het aantal leden, de betrokkenheid van leden, de sfeer binnen de vereniging, de kwaliteit van de opleidingen, de opbouw en samenstelling van het ledenbestand, de samenstelling van het bestuur, instructeursgroep en andere vrijwilligers binnen de club, de financiële situatie, de accommodatie(s), het imago van de sport en/of de vereniging en samenwerkingsverbanden. Wat zijn de drie thema’s waar jullie de komende jaren op willen focussen? Welk bestuurslid en/of welke commissie is hiervoor verantwoordelijk? Welke doelen hebben jullie per speerpunt voor ogen?

Tip 4: houd je plannen voor iedereen behapbaar

Denk aan de praktische haalbaarheid: de kunst is om plannen te maken die financieel en organisatorisch haalbaar en uitvoerbaar zijn! Hoe concreter de plannen zijn en hoe korter ze zijn verwoord, hoe groter de kans dat ze worden uitgevoerd. Bedenk dat een beleidsplan niet persé een document van tien A4’tjes hoeft te worden! Je kunt ook een foto uitkiezen die – eventueel samen met een paar woorden of zinnen – jullie stip op de horizon weergeeft. Daarnaast kun je bijvoorbeeld een Powerpoint maken, om de hoeveelheid tekst te beperken tot alleen het hoognodige. Deze Powerpoint kun je tevens op de Algemene Leden Vergadering gebruiken!

Tip 5: vier successen

Als je je plannen succesvol tot uitvoering brengt, vergeet dan niet om er aandacht aan te besteden! Op die manier betrek je je leden bij de doorgemaakte ontwikkeling. Als jullie je met z’n allen trots voelen op de club, resulteert dat ongetwijfeld in een positieve sfeer, meer betrokkenheid en wellicht ook meer aandacht en nieuwe leden!