De norm NEN-EN250

Het veilig gebruiken van je octopus als ALV

In 2014 werd de NEN-EN250-norm voor ademautomaten vernieuwd. Voortschrijdend inzicht, onder meer op basis van onderzoek naar duikongevallen heeft geleid tot bepaalde adviezen over hoe en wanneer je een octopus als ALV voor je buddy veilig kunt gebruiken. En vooral ook: wanneer niet en hoe je dan de veiligheid van de luchtvoorziening voor jou én je buddy borgt.

Wat houdt de norm in?

  • De norm zegt dat geen enkele octopusconfiguratie die is geproduceerd onder eerder opgestelde normen dan de EN250:2014-versie nog veilig als alternatieve luchtvoorziening voor de buddy kan worden gebruikt.
  • De norm zegt dat in water kouder dan 10°C en / of bij duiken dieper dan 30 meter alleen veilig lucht gedeeld kan worden via een volledig gescheiden systeem, oftewel een systeem met twee ademautomaten, elk bestaande uit een eerste en een tweede trap en aangesloten op een fles met twee onafhankelijke kranen. Verifieer daarnaast altijd wat de fabrikant aangeeft/adviseert over het gebruik in koud water.

Hoe pas ik mijn configuratie aan?

Afhankelijk van het type duiken dat je maakt, kun je je configuratie aanpassen. Binnen de grenzen van water niet kouder dan 10°C en / of diepte tot 30 meter pas je je configuratie aan de eisen in de norm aan door een nieuwe automatenset aan te schaffen. Je herkent een set aan de meest recente norm voldoet aan de CE-markering op de verschillende onderdelen. Zoek naar deze markering: CE EN250A > X0. De toegevoegde A staat hierbij voor Alternative Air Supply en in combinatie met de door de fabrikant aangegeven waarde (meestal 8°C of 10°C) geeft dit aan dat een correcte werking van de automaat als ALV alleen gegarandeerd is in een watertemperatuur boven die waarde.

Duik je (soms of vaak) buiten de genoemde grenzen (en dat is al gauw het geval in Nederland) dan pas je je configuratie aan door één nieuwe automaat, bestaande uit een eerste en een tweede trap aan te schaffen en een tweede kraan. Let daarbij op het volgende:

  • zorg ervoor dat de twee automaten goed in combinatie met elkaar werken. Als je qua merk of type ongelijke combinaties maakt, moet je er in elk geval voor zorgen dat de middendruk van beide eerste trappen gelijk is. Let op: houdt er rekening mee dat bij een ongelijke combinatie deze mogelijk niet meer gecertificeerd is, tenzij de fabrikant zegt dat de betreffende combinatie dit wel is.
  • zorg ervoor dat de kraan voldoende flow heeft om twee duikers tegelijk te bedienen. Vooral als je een V-kraan aanschaft, moet je daar op letten. De minimale flow die de kraan moet kunnen leveren is 500 liter per minuut.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de NEN-norm? Lees dan het artikel op Duikspotter.nl of de studie van de Britse Health and Safety Executive naar de prestaties van de octopus als alternatieve luchtvoorziening.