VOG nodig? Vraag het nu aan!

Beschikken de instructeurs van jouw vereniging al over een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Tijdens de Ledenvergadering van afgelopen zaterdag, heeft de NOB aangekondigd de VOG voor alle instructeurs verplicht te willen stellen. Voorheen was een VOG alleen verplicht voor instructeurs die ScubaDoe-opleidingen verzorgden, maar vanaf 2019 stelt de NOB een VOG verplicht voor alle instructeurs.

Aanleiding

De afgelopen twintig jaar werd de samenleving telkens weer opgeschrikt door onthullingen over seksueel misbruik. Naar aanleiding van deze verontrustende berichten heeft NOC*NSF in mei 2017 Commissie De Vries ingesteld, om onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Begin december 2017 werden de onderzoeksresultaten van de commissie naar buiten gebracht. De aandacht voor seksuele intimidatie en misbruik is daardoor het afgelopen jaar sterk toegenomen.

De NOB heeft de onderzoeksresultaten doorgenomen en wil extra aandacht schenken aan het voorkomen van seksueel misbruik. Wij als sportorganisatie willen onze sporters, vrijwilligers en bezoekers een veilige omgeving bieden. Hoe kunnen we dit samen creëren? We willen het aan de voorkant zoveel mogelijk uitsluiten, door het verplichten van een VOG voor vrijwilligers binnen verenigingen. Op deze manier proberen we te voorkomen dat personen die in het verleden ongewenst gedrag hebben vertoond, actief kunnen zijn binnen een vereniging.

Wat is een VOG?

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag, simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Het gedrag van deze specifieke persoon is ‘goed gekeurd’ voor bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Door het aanvragen van een VOG proberen we ongewenst gedrag te voorkomen, denk bijvoorbeeld aan een jeugdtrainer die veroordeeld is voor ontucht. Hierbij benadrukken we dat een VOG een controlemiddel is en ongewenst gedrag niet per definitie voorkomt. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) instructeurs, trainers, begeleiders of verzorgers. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als bond en vereniging een VOG te verlangen van alle instructeurs die in zijn functie in aanraking komt met mensen, laten we zien dat we de veiligheid van leden serieus nemen.

VOG aanvragen?

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie biedt in samenwerking met NOC*NSF en de sportbonden een subsidie voor het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers, hierdoor kunnen sportvereniging een gratis VOG aanvragen. De NOB wil hierin verenigingen ondersteunen, met als doel dat op 1 januari 2019 alle verenigingen een VOG hebben aangevraagd voor instructeurs die in aanraking komen met volwassenen, minderjarigen of mensen met een beperking. Om verenigingen op weg te helpen, is er een overzichtelijk stappenplan opgesteld. Voor het aanvragen van een VOG zijn er 7-stappen die een vereniging zal doorlopen.