Versoepeling medische keuring?

Komt er een versoepeling van de regelgeving rond de medische keuring? Dit voorstel staat op de agenda van de komende Algemene Vergadering van de NOB op 19 september.

Het bestuur van de NOB en de Medische Commissie van de NOB discussiëren al langer over een aanpassing van de medische keuring voor sportduikers. Als een duiker gewoon gezond is, wat bijvoorbeeld zou kunnen blijken uit het invullen van een vragenlijst, dan draagt een periodieke medische keuring of onderzoek niets bij. Uit bestudering van de medische literatuur blijkt dat er door (sport)keuringen geen duikongevallen voorkomen kunnen worden. Tot de medische situatie van de duiker verandert, dan is het verstandig om contact op te nemen met een gecertificeerde (sport) duikarts voor advies en zo nodig een keuring.

De NOB wil daarom de verplichte periodieke herkeuring loslaten. Een herkeuring is alleen nog vereist als daar een medische indicatie voor is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de duiker.

Sporters

Ook worden de keuringen voor sporters (onderwaterhockey, vinzwemmen etc) die geen perslucht gebruiken niet meer verplicht. Zodra er perslucht wordt gebruikt, is er een ingangskeuring vereist.

Instructeurs

Voor leden met een geldige NOB instructeurslicentie wordt de eis voor herkeuring niet gewijzigd. Instructeurs hebben een grotere verantwoordelijkheid naar anderen.

Denk en praat met ons mee over dit voorstel en kom naar de Algemene Vergadering op 19 september