Verplaatsen Algemene Vergadering NOB

De Algemene Vergadering 2020 van de NOB staat gepland op zaterdag 6 juni a.s. Dinsdagavond 21 april zijn de maatregelen m.b.t. het covid-19 virus voor de komende periode bekend gemaakt. Als gevolg hiervan heeft het NOB-bestuur besloten om de AV van 6 juni a.s. niet door te laten gaan en deze te verplaatsen naar zaterdag 19 september 2020. Op de agenda staat naast de vaste agendapunten ook het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

Door deze maatregelen overschrijden we de termijn waarbinnen de AV gehouden moet worden volgens de Statuten van de NOB. Er is een noodwet in voorbereiding waarbij deze termijn gedurende de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn overschreden mag worden. De statuten van de NOB zijn (nog) niet aangepast aan de mogelijkheid om de AV digitaal te houden en beslissingen te nemen. Volgens de noodwet in voorbereiding mag de vergadering digitaal georganiseerd worden , maar het bestuur heeft hier niet voor gekozen aangezien de noodwet nog niet is goed gekeurd, en we de persoonlijke interactie belangrijk vinden, zeker gezien de behandeling van het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

Rondje Nederland

In de voorbereiding naar de AV op 19 september 2020 zullen, als de maatregelen dat toelaten, een aantal bijeenkomsten in het land worden georganiseerd voor verenigingsbestuurders waar o.a. het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 zal worden toegelicht. De uitnodiging hiervoor volgt op een later moment.

ALV bij verenigingen

Ook bij veel verenigingen staat de ALV nog op de kalender. Als je vragen hebt over het plannen van jullie ALV kun je contact opnemen met onze verenigingsondersteuner Janna Buitenrust Hettema via Janna@onderwatersport.org.