NOB verenigingsontwikkeling: maak kans op €500,- subsidie

Wil jullie vereniging aanspraak maken op €500,- subsidie?

Heeft jullie vereniging in 2019 plannen om een wrakje af te zinken in de thuisplas? Gaan jullie je inzetten voor het werven van nieuwe leden? Of zijn jullie aan het overwegen om een eigen vulinstallatie te plaatsen? Dan willen wij jullie daar graag bij helpen!

In 2019 stelt de NOB voor 10 projecten of activiteiten een bedrag van €500 per initiatief ter beschikking. Een belangrijke voorwaarde is dat het niet een standaard activiteit is die jaarlijks wordt georganiseerd, maar een initiatief dat de vereniging helpt om zich te versterken en/of te ontwikkelen. Nieuwsgierig of jullie kans maken om het bedrag in te zetten voor jullie vereniging? Schrijf een projectplan en stuur deze vóór 1 maart op naar ons via info@onderwatersport.org

Waar moet het plan aan voldoen?

  1. Project titel (inclusief contactpersoon en verenigingsnaam).
  2. Wat is het doel/de essentie van het project?
  3. Wat is de doelgroep van de activiteit/het project?
  4. Welk(e) activiteit/resultaat gaan jullie opleveren?
  5. Samenwerkingspartners: aanvraag samen met (een) andere organisatie(s)?
  6. Wat is de indicatie van de kosten en eventuele eigen bijdrage?
  7. Hoe gaan jullie het project/de activiteit promoten?
  8. Planning (activiteiten, communicatie, etc.)Het initiatief dient in een plan te worden toegelicht. Op basis van de ingediende plannen zal er een selectie plaatsvinden. In de week van 15 maart worden de 10 gekozen initiatieven bekendgemaakt. Het is belangrijk dat de aanvraag inzicht geeft in de te realiseren acties, die leiden tot het gewenste resultaat, met een financiële onderbouwing. Bij afwijzing wordt door de NOB gekeken of het initiatief op andere wijze ondersteund kan worden.