Verenigingsmonitor levert NOB veel nieuwe inzichten op

Meten is weten, zo luidt het bekende motto. Als je onderzoek doet krijg je een beter beeld van een bepaalde doelgroep, waardoor je je producten en diensten vervolgens gerichter kunt aanbieden. Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor de NOB! Daarom heeft onderzoeksbureau Kennispraktijk de bestuursleden van alle duikverenigingen en duikscholen die bij de NOB zijn aangesloten eind 2012 uitgenodigd om deel te nemen aan deVerenigingsmonitor. Hierin zijn vragen gesteld over o.a. leden, vrijwilligers, accommodaties, beleid en samenwerking.

Belangrijkste conclusies Verenigingsmonitor

Ruim 40% van alle verenigingen en duikscholen heeft op onze oproep gereageerd en aan de Verenigingsmonitor 2012 deelgenomen. Uit het onderzoek zijn allerlei interessante dingen naar voren gekomen, zo is uit de analyses van Kennispraktijk gebleken:
• Bijna de helft van de verenigingen ziet de toekomst (zeer) zonnig in. Slechts 11% kijkt met een (zeer) sombere blik vooruit, de rest van de verenigingen en duikscholen zit daar tussenin.
• Het ledental van de meeste NOB-clubs de afgelopen jaren gelijk gebleven of gedaald. Bij 16% is het ledental (sterk) gestegen.
• Voor de komende vijf jaar heeft driekwart van de verenigingen een groeiambitie, waarbij de meeste clubs leden tussen de 25 en 34 jaar willen aantrekken.
• Niet alle verenigingen denken de komende jaren voldoende vrijwilligers te kunnen vinden: zij voorzien o.a. problemen op het gebied van opleidingen, de organisatie van (duik)activiteiten en de invulling van het bestuur.
• De helft van de ondervraagde clubs werkt samen met andere duikscholen en -verenigingen. Het gaat hier met name om samenwerking op het gebied van opleidingen, (duik)activiteiten en het uitwisselen van ervaringen van bestuursleden en instructeurs.
• Veel clubs willen zich de komende jaren gaan richten op het werven van nieuwe leden en het behouden van bestaande leden. Ook het organiseren van (duik)activiteiten voor leden en de sfeer en cultuur binnen de club zijn veelvoorkomende speerpunten.
• Qua verenigingsondersteuning vanuit de NOB is er veel behoefte aan handvatten op het gebied van ledenwerving, PR, ledenbehoud, ARBO en RI&E, samenwerking met andere verenigingen en vrijwilligerswerving en –behoud.
• Van de producten en diensten die de NOB aanbiedt worden het magazine Onderwatersport, de website, de digitale nieuwsbrief en het brevetregistratiesysteem het beste gewaardeerd. Over het ledenadministratiesysteem zijn de meningen erg verdeeld, en hetzelfde geldt voor de webshop. Met de communicatie via social media zijn nog veel clubs onbekend.

En nu?

Aan de hand van de resultaten van de Verenigingsmonitor 2012 gaat de NOB met verenigingen en duikscholen bespreken hoe zij specifieker ondersteund kunnen en willen worden. Daarnaast gaan we aan de bekendheid van de huidige ondersteuningsmogelijkheden werken. Tot slot laten we verdiepend onderzoek doen naar de wensen en behoeften met betrekking tot bepaalde diensten en producten.