Verenigingsavonden ledenbehoud en ledenwerving

Eind mei is een onderzoek uitgezet onder bestuurders en verenigingen lid van de NOB. Dit onderzoek richt zich op de (financiële) situatie van verenigingen naar aanleiding van de gevolgen van Covid-19. Uit dit onderzoek kwam heel duidelijk naar voren dat verenigingen advies en ondersteuning kunnen gebruiken bij activiteiten rondom ledenbehoud en ledenwerving.

Twee onderwerpen waar wij, ook in de toekomst, bestuurders bij gaan ondersteunen op verschillende manieren. Het onderzoek liet zien dat maar liefst een ruime 70% van de ondervraagde geen alternatieve activiteiten heeft georganiseerd. Ook bleek dat verenigingen hulp kunnen gebruiken als het gaat om goede voorbeelden van andere clubs over het organiseren van activiteiten en opleidingen. Samen komen we verder.

Online verenigingsavonden

Naar aanleiding hiervan organiseren we op 12 en 15 oktober online verenigingsavonden waarin we bestuurders uitnodigen zich bij aan te sluiten. Deze online sessies zijn door bestuurders, voor bestuurders: bestuurders komen aan het woord door goede voorbeelden te ‘presenteren’ en gezamenlijk in gesprek te gaan om elkaar zo te motiveren en te activeren. Op die manier houden we elkaar scherp en bestuurders van de verenigingen ons ook.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meedoen aan deze avonden, dat kan! Meer informatie en aanmelden kan door een mailtje te sturen naar janna@onderwatersport.org. Heb je vragen en/of wil je graag vertellen hoe jullie het op de vereniging aanpakken stuur dan ook een mailtje naar janna@onderwatersport.org.