Veilig duiken begint voor de duik

Van mei tot en met november 2015 heeft de Inspectie SZW bij 73 bedrijven 104 inspecties uitgevoerd op duikarbeid. Bij 64 van de ongeveer 70 private duikbedrijven in Nederland is geïnspecteerd. Ook bij zeven brandweerkorpsen, bij de douane en bij defensie zijn inspecties uitgevoerd. De meest opvallende overtredingen waren het duiken met een onvolledige duikploeg en het duiken op een gevaarlijke arbeidsplaats. Daarnaast bleken duikers geen of een onjuist certificaat te hebben om te duiken. Er kwam naar voren dat het vooral schortte aan de voorbereidende activiteiten zoals mondelinge en schriftelijke werkinstructies en de juiste veiligheidsmaatregelen op basis van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Met een goede voorbereiding en een goede uitvoering kunnen bedrijven risico’s minimaliseren, concludeerde de inspectie. 

Volgens de inspectie is duiken een risicovol beroep. En ook wij weten dat sportduiken niet zonder risico is. Ondanks dat duiken niet gevaarlijker is dan wielrenner kan iedere fout en iedere vergissing fataal zijn. Niet meer dan normaal dat de Inspectie SZW de voorbereiding voor iedere duik van groot belang acht. Een goede voorbereiding van de duik heeft de Nederlandse Onderwatersport Bond al jaren hoog in het vaandel staan. Jaren geleden werd de ‘Check de stek’ ofwel de Taak risico Analyse geïntroduceerd en in 2011 zag de eerste versie van de online RI&E, de sportduikrisicograaf, het licht. Is dit allemaal dan niet genoeg? Om deze vraag te antwoorden onderscheiden we bij veilig duiken drie zaken: techniek, organisatie en gedrag. De techniek en organisatie zijn niet het probleem. Techniek is immers verfijnd en ook op organisatorisch vlak zijn alle hulpmiddelen zoals goede opleidingen, checklisten en de genoemde RI&E voorhanden. Maar er naar handelen, het gedrag, is daar nog iets te winnen? Ik denk het wel. Zijn we echt allemaal medisch gekeurd? Gebruik jij je materiaal conform de geldende ‘standards’. Weet de oppervlakte coördinator echt wie hij in het water heeft? Heb jij altijd de juiste medische uitrusting mee en beschikbaar aan de waterkant? De juiste voorbereiding dus. En een juiste voorbereiding is gedrag. Zijn de lessen die de inspectie stelt ook van toepassing op de sportduiksector? Een volmondig ja.

De volledige factsheet is te vinden via deze link.