Vandaag gaat de WBTR van start!

Vanaf vandaag 1 juli 2021 geldt de WBTR voor verenigingen en stichtingen. Veel besturen zijn al klaar of volop aan de slag. Hun ervaringen: het is een verplichting, maar heeft zeker ook positieve kanten. De wet is zeker niet alleen hinderlijk.

Afgelopen maanden is toegewerkt naar de ingangsdatum van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Door alle aandacht voor coronamaatregelen bleken veel besturen niet op de hoogte van de nieuwe wet. Terwijl het alle bestuursleden aangaat. Degenen die zich er wel in verdiepten, zagen het in eerste instantie als een last. Dat beeld is veranderd. Gaandeweg groeide het besef van het belang om een aantal basisafspraken goed vast te leggen. Daarbij kreeg de verbrede persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden relatief veel aandacht.

Nog niet verdiept in de WBTR? Geen nood. Doe dat dan binnenkort. Gebruik de komende, vaak wat rustiger zomermaanden, om alle onderdelen van de wet na te lopen. Zorg dat je gereed bent voor je volgende ALV want je wilt daar niet verrast worden door leden die daar naar vragen. Onze artikelen en FAQ helpen daarbij en ook raden we je aan het webinar dat hierover is geweest terug te kijken. Met inbegrip van modelstatuten voor verenigingen want dat leert de ervaring van besturen ook: vaak is daar al lang niet naar gekeken. De WBTR was en is een mooie gelegenheid dat te doen.