Vacature vrijwilliger coördinator adoptieteams Haringvliet

De Nederlandse Onderwatersport Bond komt op voor de belangen van de onderwatersporters in Nederland. De NOB ondersteunt de aangesloten verenigingen en leden op het gebied van duikveiligheid, opleidingen en de beoefening van de onderwatersport in het algemeen. Bij de NOB zijn 260 duikverenigingen en 13.000 duikers aangesloten. De NOB is aangesloten bij NOC*NSF en wordt erkend door het Ministerie van VWS. De NOB wordt bestuurd door een hecht team van vrijwillige bestuurders. De besluiten worden, vaak projectmatig, uitgevoerd door de vrijwilligersorganisatie en de betaalde krachten op het bondsbureau onder de verantwoordelijkheid van een directeur.

Lees verder onder de foto

Foto: Rob Aarsen

Wat doet de vrijwilliger coördinator adoptieteams Haringvliet?

Sinds kort komt er via de Haringvlietsluizen regelmatig vers Noordzeewater het Haringvliet in. Dit heeft gevolgen voor de onderwaternatuur in het Haringvliet. Met Stichting ANEMOON en RAVON monitoren we sinds 2016 met vrijwillige sportduikers het onderwaterleven in het Haringvliet: het Haringvliet onderwater team. Dit team bestaat nu nog uit 4 leden: een vertegenwoordiger van alle 3 organisaties en een projecttrekker. Regelmatig gaan we met een groep duikers het water in om de voorkomende soorten te monitoren: Haringvlietdagen. Doel is om de kennis van soorten in het Haringvliet te vergroten, het monitoren te leren maar ook de verandering in kaart te brengen.

Uit de regio zijn er ook een aantal duikclubs die één of meerdere monitorplekken in het Haringvliet geadopteerd hebben. De duikclubs duiken het hele jaar door regelmatig op deze plekken en rapporteren aan de NOB, ANEMOON en RAVON over wat ze gezien hebben. Zo krijgen we een goed beeld van wat er het jaar rond onder water gebeurt. Als tegenprestatie organiseert het Haringvliet onderwater team enkele activiteiten om het goed monitoren en de soortenkennis van deze teams nog verder te vergroten. Hierbij kun je denken aan een workshop, een duikweekend of gezamenlijke duik in bijzonder water. Voor de coördinatie van activiteiten en ondersteuning van de adoptieclubs maar ook het werven van meer adoptieteams zoeken we een coördinator die het leuk vindt de schakel tussen de clubs en de initiatiefnemers te zijn.

Als coördinator heb je het contact met de clubs, informeer je hen over activiteiten die we organiseren, stem je af op welke plekken zij duiken en maak je nieuwe clubs enthousiast om ook een plek te adopteren. Je hebt regelmatig contact met de vrijwilligers die actief zijn in het Haringvliet en je hebt regelmatig overleg met het Haringvliet Onderwaterteam en uiteraard met de vaste krachten van op het bondsbureau. Word jij onze 5e man/vrouw?

Vergoeding

Je kunt als vrijwilliger de gemaakte onkosten declareren.

Wat vragen we van jou?

We vinden het belangrijk dat de vrijwilliger coördinator adoptieteams binding heeft met de onderwatersport en de onderwaternatuur.

  • Je hebt goede contactuele vaardigheden;
  • Je bent bekend met de onderwaternatuur.

Het is verder belangrijk om op de hoogte zijn van wat er in en rondom het Haringvliet leeft en alert te zijn op ontwikkelingen op het gebied van duiken en onderwaternatuur. Het Haringvliet onderwater team zal je uiteraard in het begin daarbij helpen.

Hoeveel tijd kost het?

Vrijwilligerstijd is kostbare tijd en een goede planning kan helpen om daar zorgvuldig mee om te gaan. Er worden ongeveer twee tot drie Haringvliet-monitor(duik)dagen georganiseerd voor alle, meer ervaren duikers en uiteraard sluiten daar de adoptieteams bij aan. Maar omdat de adoptieteams een bijzondere groep waarnemers vormen, zoeken we een vrijwilliger die hen meer aandacht kan geven en probeert meer locaties in het Haringvliet in adoptie onder te brengen. Uiteraard helpt het Haringvliet onderwater team je daarbij. Dit project loopt tot eind 2023.

Ben je enthousiast geworden?

Is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou? Stuur dan je reactie en CV naar info@onderwatersport.org, o.v.v. Vacature vrijwilliger coördinator duikclubs Haringvliet/ Voor vragen over de functie kun je e-mailen of bellen met Desmond van Santen via 0318-559347.