Vacature vrijwilliger belangenbehartiging Noordzee

Even voorstellen

De Nederlandse Onderwatersport Bond komt op voor de belangen van de onderwatersporters en de onderwaternatuur in Nederland. De NOB ondersteunt de aangesloten verenigingen en leden op het gebied van duikveiligheid, opleidingen en de beoefening van de onderwatersport in het algemeen. Bij de NOB zijn 260 duikverenigingen en 14.000 duikers aangesloten.
De NOB is aangesloten bij NOC*NSF en wordt erkend door het Ministerie van VWS. De NOB wordt bestuurd door een hecht team van vrijwillige bestuurders. De besluiten worden, vaak projectmatig, uitgevoerd door de vrijwilligersorganisatie en de betaalde krachten op het bondsbureau onder de verantwoordelijkheid van een directeur.

Wat doet de vrijwilliger belangenbehartiging Noordzee?

De belangen op de Noordzee zijn divers: er zijn beroepsvissers, energiemaatschappijen, belangrijke en drukke vaarroutes en recreatie. Op verschillende onderwerpen vinden er omvangrijke transities plaats: de energietransitie met de uitbreiding van windmolenparken en later mogelijk ook drijvende zonneparken, de natuurtransitie waarbij de onderwaternatuur en het herstel daarvan steeds belangrijker wordt én de voedseltransitie met traditionele visserij die onder druk staat en de opkomst van kweekinstallaties.

Al deze ontwikkelingen geven bedreigingen en kansen voor de onderwaternatuur. Eén van de speerpunten van het meerjarenbeleidsplan van de NOB is een betere bescherming van de Nederlandse onderwaternatuur. Daarvoor willen we samenwerken met goede organisaties die zich al inzetten voor de onderwaternatuur op de Noordzee.

Als vrijwilliger belangenbehartiging Noordzee bezoek je bijeenkomsten over bovenstaande onderwerpen, lees je plannen en vergunningaanvragen én adviseer je het bestuur en bureau. De vrijwilliger belangenbehartiging Noordzee is de verbinding tussen de NOB en de ontwikkelingen op de Noordzee.

Vergoeding

Je kunt als vrijwilliger de gemaakte onkosten declareren.

Wat vragen we van jou?

  • We vinden het belangrijk dat de vrijwilliger belangenbehartiging Noordzee binding heeft met de NOB en de Noordzee;
  • Je hebt goede contactuele vaardigheden;
  • Je bent bekend met de onderwaternatuur
  • Je staat open voor verschillende belangen en weegt deze af tegen de belangen van de NOB;
  • Je bent bekend met (het lezen van) beleidsstukken en (water)vergunningen;
  • Je hebt (enige) ervaring met beleids- en politieke processen;
  • Het is verder belangrijk om op de hoogte zijn van wat er in binnen de NOB leeft en alert te zijn op ontwikkelingen op het gebied van duiken. Daarnaast is het hebben van een netwerk binnen de (Noordzee-)duikwereld een pré.

Hoeveel tijd kost het?

Vrijwilligerstijd is kostbare tijd en een goede planning kan helpen om daar zorgvuldig mee om te gaan. Er worden veel bijeenkomsten over de Noordzee georganiseerd. Samen met jou brengen we in kaart welke bijeenkomsten en organisaties van belang zijn. Op basis van de tijd die je beschikbaar hebt bepalen we samen op welke bijeenkomsten je de NOB gaat vertegenwoordigen.

Ben je enthousiast geworden?

Is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou? Vind je het leuk om je te verdiepen in ‘de Noordzee’, alle belangen die daar spelen en input te leveren aan NOB-bestuur en –bureau? Stuur dan je reactie en CV naar info@onderwatersport.org, o.v.v. Vacature vrijwilliger belangenbehartiging Noordzee. De deadline is 15 oktober 2019. Voor vragen over de functie kun je e-mailen of bellen met Desmond van Santen via 0318-559347.

Foto: Rob Aarsen