Vacature secretaris Veiligheidscommissie

Even voorstellen
De Nederlandse Onderwatersport Bond komt op voor de belangen van de onderwatersporters in Nederland. De NOB ondersteunt de aangesloten verenigingen en leden op het gebied van duikveiligheid, opleidingen en de beoefening van de onderwatersport in het algemeen. Bij de NOB zijn 260 duikverenigingen en 15.000 duikers aangesloten.
De NOB is aangesloten bij NOC*NSF en wordt erkend door het Ministerie van VWS. De NOB wordt bestuurd door een hecht team van vrijwillige bestuurders. De besluiten worden, vaak projectmatig, uitgevoerd door de vrijwilligersorganisatie en de betaalde krachten op het bondsbureau onder de verantwoordelijkheid van een directeur.

Wat doet de NOB Veiligheidscommissie?
De Veiligheidscommissie werkt continu aan de uitdaging om veiligheid zo praktisch mogelijk te integreren in de duikpraktijk van elk NOB-lid. De Veiligheidscommissie adviseert o.a. bij het ontwikkelen en vernieuwen van opleidingsmaterialen en de Richtlijnen voor Veilig Duiken, volgt duikveiligheidsontwikkelingen en informeert duikers.
Het borgen van de (duik)veiligheid moet net zo vanzelfsprekend en gemakkelijk zijn als ademen.

Wat ga je doen?
Je bent als secretaris een van de pijlers van de Veiligheidscommissie. De secretaris wordt wel gekarakteriseerd als ‘het ‘geheugen’ van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze archiveren van informatie. Bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld het notuleren, kunnen worden uitbesteed, de secretaris blijft echter wel de eindverantwoordelijkheid houden.

Vergoeding
Je kunt als secretaris de gemaakte onkosten declareren.
De vergaderingen van de Veiligheidscommissie vinden plaats in het bondsbureau in Veenendaal. In overleg met de leden van de Veiligheidscommissie kunnen activiteiten op andere plaatsen in het land gepland worden.

Wat vragen we van jou?
We vinden het belangrijk dat de secretaris van de Veiligheidscommissie binding heeft met de organisatie, met veiligheid en met duiken.
– Je vindt administratief werk leuk, wilt de spin in het informatieweb zijn;
– Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden;
– Je beheerst goed Nederlands en vindt het leuk om te schrijven;
– Je bent ordelijk;
– Je kunt goed overweg met Word, Excel en Powerpoint;
– Je hebt goede contactuele vaardigheden.
Het is verder belangrijk om op de hoogte zijn van wat er in de organisatie leeft en alert te zijn op ontwikkelingen op het gebied van duiken. Daarnaast is het hebben van een netwerk binnen de duikwereld een pré.

Hoeveel tijd kost het?
Vrijwilligerstijd is kostbare tijd en een goede planning kan helpen om daar zorgvuldig mee om te gaan. De tijdsinvestering voor de secretaris is ongeveer
– 5 avonden per jaar: reguliere bijeenkomst Veiligheidscommissie
– 4 uur per maand: voorbereiding en afhandelen van de besprekingen
– 2 uur per maand: overige taken
De Veiligheidscommissie vergadert als het nodig is, maar niet vaker dan zes maal per jaar.

Ben je enthousiast geworden?
Is deze secretarisfunctie iets voor jou? Stuur dan je reactie en CV naar info@onderwatersport.org, o.v.v. Vacature secretaris Veiligheidscommissie. De deadline is 31 maart 2019. Voor vragen over de functie kun je e-mailen of bellen met Desmond van Santen via 0318-559347.