Uitspraak zaak Signi Zoekhonden laat enkele weken op zich wachten

Maandagmiddag 27 juni vond de rechtszaak van de Stichting Signi Zoekhonden in Den Bosch plaats. Inhoud van de zaak was de boete voor het duiken van sportduikers als vrijwilligers. De uitspraak wordt over uiterlijk zes weken verwacht en kan van doorslaggevend belang zijn voor alle sportduikers, die in de toekomst als vrijwilliger voor goede doelen willen blijven duiken.

Strengere wetgeving

Stichting Signi Zoekhonden is een non-profit vrijwilligersorganisatie van sportduikers die met getrainde hulphonden zoeken naar vermiste personen onder water, maar moet vanwege een strikte formulering van de arbeidsomstandighedenwet aan dezelfde voorwaarden voldoen als commerciële beroepsduikorganisaties.

Door de strengere wetgeving loopt men het risico op hoge boetes van de arbeidsinspectie. Volgens Signi Zoekhonden kunnen ze hierdoor hun vrijwilligerswerk niet meer doen en daarom is men naar de rechter gestapt. Vandaag, 27 juni, was de rechtszaak, waarbij advocaten Royce de Vries en Leo Blokland zich kosteloos voor de stichting hebben ingezet. Het was een openbare, langdurige zitting waarbij veel vragen aan Signi Zoekhonden en het ministerie werden gesteld. Er was veel aandacht voor de locatie waar Signi Zoekhonden de boete heeft gekregen en voor sportduikers die activiteiten onder water doen.

Vrijwillige initiatieven behouden

Ook de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) was als getuige en deskundige bij de zitting in Den Bosch aanwezig en heeft aangegeven dat een ongunstige uitspraak impact heeft op de verengingsactiviteiten van duikend Nederland. In Nederland zijn verschillende initiatieven door vrijwilligers, waarbij goed opgeleide en ervaren sportduikers zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor een goed doel. Het gaat dan om initiatieven met een laag risico voor de duiker, zoals het opduiken van klein afval in plassen en meren, het verwijderen van oude visnetten van wrakken of het tellen van vissoorten. “Het is belangrijk deze (verenigings)initiatieven te behouden, omdat ze een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. De huidige arbeidsomstandighedenwet houdt onvoldoende rekening met de risico’s dat verschillende werkzaamheden met zich meebrengen”, aldus Desmond van Santen, bureaumanager van de NOB. Hij vervolgt: “Een opleiding tot beroepsduiker brengt aanzienlijke kosten met zich mee en de inhoud van de opleiding staat niet in verhouding tot wat de sportduiker onder water doet en de risico’s die dat met zich meebrengt”.

Foto: Frank Pastors