UBO’s nog niet ingeschreven? Doe het vóór 27 maart

Het UBO-register van de Kamer van Koophandel maakt UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld.

UBO’s zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een onderneming, stichting of vereniging. Een persoon wordt als UBO gezien wanneer hij of zij direct of indirect:

  • Meer dan 25 procent gerechtigd is tot het vermogen;
  • Meer dan 25 procent van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvormingen;
  • Anderszins feitelijke (overheersende) zeggenschap kan uitoefenen.

Wanneer er geen natuurlijk persoon is die voldoet aan de bovenstaande criteria moet er een pseudo-UBO worden aangewezen. Er moet dus per organisatie altijd minstens één iemand worden geregistreerd. Ook bestuurders van een vereniging kunnen uiteindelijk belanghebbenden zijn wanneer ze volledige rechtsbevoegdheid hebben.

Vanaf 27 maart 2022 wordt er van alle UBO’s verwacht zich geregistreerd te hebben. Je bepaalt – op basis van eerder genoemde belangen – als organisatie zelf welke personen de UBO’s zijn. Zorg er dus voor dat je dit als vereniging voor die tijd al goed geregeld hebt. Meer informatie is te vinden op de uitgebreide informatiepagina van KVK: UBO’s inschrijven, wijzigen en uitschrijven – UBO-register (kvk.nl). Mocht er toch iets onduidelijk zijn of heb je andere vragen, kun je ook contact opnemen met de KVK.