Tuimelaar reageert enthousiast op sportduikers die afval verwijderen van wrakken in de Noordzee

Afgelopen vrijdag zijn 15 vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon aangekomen in de haven van Stellendam. Zij hebben in 8 dagen ongeveer 5.700 kilo visnetten en vislood verwijderd van Nederlandse, Belgische en Franse wrakken. Daarnaast hebben ze twee nieuwe diersoorten voor de Nederlandse Noordzee gevonden.

Copyright DDNS – Raymond Wennekes

In Frankrijk troffen de duikers bij de ochtendduik een tuimelaar aan. Deze bleef urenlang om het schip zwemmen waardoor het duikteam besloot op hetzelfde wrak ook de middagduik te maken. De tuimelaar kwam telkens nieuwsgierig naar de duikers toe zwemmen, vaak tot op twintig centimeter afstand, en speelde met de duikersbellen en de boeien.

“Deze interactie met een tuimelaar is zeer bijzonder in de Noordzee. Het leek wel een show in het Dolfinarium”, aldus expeditieleider Ben Stiefelhagen.

Een belangrijke doelstelling van deze 17e expeditie is het verwijderen van zoveel mogelijk verloren afval op de Noordzeewrakken. Er zijn 14 duiken gemaakt op negen verschillende wrakken. Vrijdag hebben zij ruim 5.000 kilo netten en 700 kilo vislood uit zee aan land gebracht. De netten, lijnen, kreeftenkooien, vishaken en giftig vislood vormen een ernstige bedreiging voor het onderwaterleven. Opvallend waren de vele warrelnetten waarin tientallen kreeften, krabben en vissen verstrikt zaten. De dieren die nog leefden zijn door de vrijwilligers voorzichtig bevrijd.

Copyright DDNS – Raymond Wennekes

Een tweede doelstelling is het monitoren van de biodiversiteit. Hoewel slechts één duik in Nederland werd gemaakt, werden op wrak 1802 meteen twee nieuwe soorten voor ons land aangetroffen. Het betreft de hydroïdpoliep ‘vertakte zeespriet’ (Nemertesia ramosa) en de zakpijp Didemnum coriaceum, welke nog geen Nederlandse naam heeft. Tevens troffen de duikers de voor Nederland zeldzame dubbele waaierkokerworm aan (Bispira volutacornis). De soort is tien jaar geleden gevonden, maar waarnemingen zijn beperkt tot dit specifieke wrak.

Opvallend was de aanwezigheid van vaak honderden spinkrabben (Maja brachydactyla) dicht op elkaar, op de Belgische en Franse wrakken. Mogelijk was dit onderdeel van een paringsritueel, want er zijn parende stelletjes aangetroffen en veel vrouwtjes met eieren. Al deze activiteiten zijn door een fotograaf en filmer vastgelegd. Door deze foto’s en filmbeelden wil de stichting betrokkenheid creëren en meer bekendheid geven aan de Noordzee en de noodzaak tot bescherming.

Artikel gaat verder na de afbeelding
Copyright DDNS – Raymond Wennekes

De vrijwilligers hebben de afgelopen 12 jaar 80.000 kilo afval geborgen van de wrakken in de Noordzee. Scheepswrakken zijn biologische hotspots in zee. Ze fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Er leven naar schatting ruim 300 verschillende diersoorten op de Nederlandse wrakken. Het afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat hier veel haakpunten aan zitten en ze luwe plekken veroorzaken in de stroming. Het afval is moeilijk te bergen omdat het vast zit aan wrakdelen of deels onder het zand is verdwenen. De vrijwilligers verwijderen het afval met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren.

www.duikdenoordzeeschoon.nl

  • Copyright DDNS – Raymond Wennekes
  • Copyright DDNS – Raymond Wennekes
  • Copyright DDNS – Raymond Wennekes
  • Copyright DDNS – Raymond Wennekes
  • Copyright DDNS – Raymond Wennekes
  • Copyright DDNS – Raymond Wennekes
  • Copyright DDNS – Raymond Wennekes
  • Copyright DDNS – Raymond Wennekes