Tijdelijk duikverbod duikplek Zeelandbrug

Zet het vast in je agenda! Er wordt dit jaar opnieuw aan de pijlers van de Zeelandbrug gewerkt waardoor er beperkte overlast voor duikers is. Van 1 juli t/m 5 juli is de duikplek niet toegankelijk. Van 10 juni t/m 5 juli wordt er aan de pijlers 3 t/m 8 gewerkt, waar al een permanent duikverbod geldt. Van 1 juli t/m 28 juli wordt er aan de pijler op de parkeerplaats gewerkt waardoor er minder parkeerruimte is.

Vorig jaar is er ook al aan de pijlers gewerkt. Er ging toen van alles mis waarbij duikers zelfs in gevaar werden gebracht. N.a.v. dat incident is er een onderzoek gestart en met de conclusies van het onderzoek wordt nu opnieuw aan de brug gewerkt.

Duikverbod eerste week juli
Tijdens het werk aan de eerste twee pijlers die in het duikgebied liggen geldt er een duikverbod. Er mag dan in de week van 1 juli t/m 5 juli niet bij deze duikplek gedoken worden. De dijktrap zal worden geblokkeerd en er wordt een duikverbodsbord geplaatst. Tijdens het werk wordt er met grote schepen gewerkt en is het levensgevaarlijk om te duiken! In het weekend ervoor en daarna kan er gewoon gedoken worden.

Pijlers 3 t/m 8
Er wordt tussen 10 juni en 5 juli ook gewerkt aan de pijlers 3 t/m 8. In dit gebied mag al niet gedoken worden en de duikplek (pijlers 1 en 2) is gewoon toegankelijk en veilig. De aannemer zal voor de zekerheid wel een waarschuwingsbord plaatsen bij de dijktrap.

Parkeerplaats
Eén van de pijlers staat op het land, direct aan de parkeerplaats. In de periode 1 juli t/m 28 juli wordt er aan deze pijler gewerkt. De parkeerplaats blijft toegankelijk, maar zal tot 10 meter aan beide zijden van de Zeelandbrug worden afgesloten. Het vulstation blijft gedurende het werk bereikbaar.

Foto: Folkert Kasemier