Test met drijvende zonnepanelen in het Oostvoornse Meer

Dit voorjaar wordt door TNO bij Slag Baardmannetje een test gestart met drijvende zonnepanelen. De testlocatie moet inzicht geven in het rendement, de slijtage en de eventuele gevolgen voor de onderwaternatuur. Er zijn landelijk meer plannen voor drijvende installaties met zonnepanelen. De NOB maakt zich zorgen over de gevolgen voor de onderwaternatuur en is daarom betrokken bij deze testlocatie.

“Voor steeds meer zoetwaterplassen zien we plannen voor drijvende installaties” zegt Bert Vos, bestuurslid NOB. “De energietransitie steunen wij, maar we vragen tegelijkertijd aandacht voor de gevolgen op de onderwaternatuur. We zijn dan ook blij dat bij deze testlocatie wordt gekeken naar de onderwaternatuur”.

Behalve zonnepanelen op het land en op daken van gebouwen, worden zonnepanelen ook op het water aangelegd. Vanuit de nationale ambitie voor de energietransitie is het streven om voor 2050 landelijk op 4% van onze wateren drijvende installaties met zonnepanelen aan te leggen.
Drijvende installaties belemmeren zonlicht dat de waterkolom en bodem bereikt. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dat voor de visstand en waterkwaliteit heeft. Er zijn initiatieven waarbij hele plassen worden bedekt met zonnepanelen. Sportvisserij Nederland waarschuwde halverwege 2019 al voor de gevolgen van deze installaties op de onderwaternatuur.

Uit een onderzoek van Deltares blijkt dat de installaties gevolgen kunnen hebben voor de waterkwaliteit en het ecosysteem. Er kunnen meer algen komen ten koste van de waterplanten, de watertemperatuur zal veranderen, er kan stratificatie van diep water ontstaan en er is risico op zuurstofloosheid. Evenals Sportvisserij vraagt de NOB eerst om onderzoek in de praktijk. De testopstelling in het Oostvoornse Meer sluit daar goed op aan.

De installatie in het Oostvoornse Meer bestaat uit vier velden van 20 bij 20 meter per veld. Deze velden zijn gekoppeld aan een drijvend ponton. De installatie wordt dit voorjaar geplaatst en komt bij de duikplek te liggen. Duikschool Oostvoorne en duikvereniging Rotterdam helpen bij het bepalen van de locatie van de installatie. Deze komt niet boven de duikobjecten te liggen zodat een vrije opstijging naar de oppervlakte, vanaf de duikobjecten, altijd mogelijk blijft.